Zo beschermt Airbnb hosts

Lees meer over hoe Airbnb hosts beschermt.
Door Airbnb op 4 feb. 2020
4 min. lezen
Bijgewerkt op 26 mrt. 2024

Samenvatting

Misschien heb je vragen over hoe je je ruimte en eigendommen beschermt wanneer je gasten over de vloer krijgt, of je nu net als host bent begonnen of je nog op verhuren aan het oriënteren bent. Schade en veiligheidsincidenten zijn uiterst zeldzaam, maar Airbnb heeft voor zowel hosts als gasten veel waarborgen ingesteld.

Profielen en recensies

Airbnb maakt het mogelijk om je gasten eerst wat beter te leren kennen. Als je Direct boeken gebruikt, kun je je instellingen aanpassen om extra vereisten voor gasten toe te voegen die niet in onze boekingsvoorwaarden voor alle gasten zijn opgenomen. Als je liever zelf boekingsaanvragen beoordeelt, kun je eerst het profiel van gasten bekijken en recensies van eerdere hosts lezen voordat je een boeking accepteert.

Aangezien hosts en gasten alleen na een afgeronde boeking een recensie voor elkaar kunnen achterlaten, weet je zeker dat de feedback die je leest gebaseerd is op een verblijf dat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Je kunt ook de beveiligde berichtentool van Airbnb gebruiken om op elk moment vóór het verblijf van een gast vragen te stellen en de juiste verwachtingen te wekken.

AirCover voor hosts

AirCover voor hosts is een volledige bescherming voor elke host op Airbnb. Hieronder vallen waarborgen vóór aanvang van een verblijf, zoals verificatie van de identiteit van gasten om te controleren of ze zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Ook screenen we boekingen met speciale technologie, waardoor de kans op storende feesten en schade aan eigendommen kleiner is.

AirCover voor hosts is inclusief een Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts van $ 1 miljoen USD en de Bescherming voor hosts bij materiële schade tot wel $ 3 miljoen USD. Ook kunst, kostbaarheden, geparkeerde auto's, boten en andere voertuigen vallen hieronder.

Meer informatie over AirCover voor hosts

Basisregels

Basisregels voor gasten zijn afdwingbare normen waar alle gasten zich aan moeten houden. We verlangen van gasten dat ze je ruimte met respect behandelen, je Huisregels naleven, gelijk contact opnemen als er iets is en de woning netjes achterlaten zodat jouw schoonmaak geen dagen in beslag neemt. Gasten moeten altijd akkoord gaan met deze regels om te kunnen boeken.

Accountbeveiliging

Airbnb heeft een aantal maatregelen genomen om je account te beschermen, zoals extra identiteitscontrole wanneer er vanaf een nieuwe telefoon of computer wordt ingelogd. Ook krijg je bericht wanneer er wijzigingen in je account zijn aangebracht. Zolang je alles via Airbnb laat verlopen, van de communicatie tot het boeken en de betaling, ben je beschermd door het beleid en de waarborgen van Airbnb.

24/7 support

Onze Airbnb-experts spreken 62 talen en kunnen je helpen met:

  • omboeken
  • restituties
  • onenigheden

Meer informatie over onze voorwaarden en waarborgen.

Dankzij deze waarborgen kun je vol vertrouwen verhuren. Voor meer informatie over hoe Airbnb de veiligheid van hosts waarborgt, ga je naar AirCover voor hosts.

De Bescherming voor hosts bij materiële schade, Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts en Aansprakelijkheidsverzekering voor ervaringen (allemaal onderdeel van AirCover voor hosts) gelden niet voor hosts die accommodaties verhuren of ervaringen organiseren in Japan, waar het verzekeringsprogramma voor Japan en de Experience Protection Insurance voor Japan van toepassing zijn. De bescherming is ook niet van toepassing op hosts die accommodaties aanbieden via Airbnb Travel LLC. Voor hosts die accommodaties of ervaringen op het Chinese vasteland aanbieden, is er het verzekeringsprogramma voor hosts in China. Houd er rekening mee dat alle vergoedingslimieten in USD worden weergegeven.

De Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts en de Aansprakelijkheidsverzekering voor ervaringen worden verzorgd door externe verzekeraars. Voor hosts in het Verenigd Koninkrijk worden de Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts en de Aansprakelijkheidsverzekering voor ervaringen verzorgd door Zurich Insurance Company Ltd. en zonder extra kosten voor Britse hosts geregeld en afgesloten door Airbnb UK Services Limited. Airbnb UK Services Limited is een aangestelde vertegenwoordiger van Aon UK Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. Het FCA-registernummer van Aon is 310451. Je kunt dit controleren in het Register voor financiële diensten of door contact op te nemen met de FCA via 0800 111 6768. De polissen van de Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts en de Aansprakelijkheidsverzekering voor ervaringen (beide onderdeel van AirCover voor hosts) worden gereguleerd door de Financial Conduct Authority. De overige producten en diensten zijn geen gereguleerde producten van Airbnb UK Services Limited. FPAFF405LC

De Bescherming voor hosts bij materiële schade is geen verzekering en is niet gerelateerd aan de Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts. Dankzij de Bescherming voor hosts bij materiële schade krijg je bepaalde schade aan je woning en bezittingen vergoed als de gast die schade niet vergoedt. Voor accommodaties in de staat Washington worden de contractuele verplichtingen van Airbnb in het kader van de Bescherming voor hosts bij materiële schade gedekt door een verzekering die door Airbnb is afgesloten. Voor hosts die niet in Australië wonen of werken, zijn deze voorwaarden van de Bescherming voor hosts bij materiële schade van toepassing. Voor hosts die in Australië wonen of werken, zijn de voorwaarden van de Bescherming voor hosts bij materiële schade voor Australische gebruikers van toepassing op de Bescherming voor hosts bij materiële schade.

De informatie in dit artikel kan na publicatie gewijzigd zijn.

Samenvatting

Airbnb
4 feb. 2020
Was dit nuttig?