AirCover

De meest veelzijdige reisbescherming.
Altijd inbegrepen en altijd gratis.
Alleen op Airbnb.

AirCover

De meest veelzijdige reisbescherming.
Altijd inbegrepen en altijd gratis.
Alleen op Airbnb.

AirCover beschermt elke gast op vier manieren tijdens elk verblijf

Reserveringsgarantie

In het onwaarschijnlijke geval dat een host je reservering binnen 30 dagen voor je aankomst annuleert, krijg je restitutie óf vinden we een vergelijkbare of betere woning voor je.

Verblijfgarantie

Als het niet lukt om in te checken en de host het probleem niet kan oplossen, krijg je restitutie óf vinden we voor de duur van je oorspronkelijke verblijf een vergelijkbare of betere woning voor je.

Alleskloptgarantie

Mocht tijdens je verblijf blijken dat de accommodatie niet aan de belofte van de advertentie voldoet (bijvoorbeeld door een defecte koelkast die je host niet snel kan maken of minder slaapkamers dan beloofd), dan heb je drie dagen om dit te melden. Wij vinden dan een vergelijkbare of betere woning voor je of je krijgt restitutie.

24-uursnoodlijn

Wanneer je je onveilig voelt, kun je dag en nacht contact opnemen met speciaal opgeleide veiligheidsmedewerkers.
Meer informatie over hoe AirCover je reservering beschermt en eventuele uitsluitingen die van toepassing zijn.

AirCover vind je uitsluitend op Airbnb

AirbnbConcurrenten
Reserveringsgarantie
Verblijfgarantie
Alleskloptgarantie
24-uursnoodlijn
De voordelen van AirCover vergeleken met de gratis uitgebreide bescherming van onze concurrenten per maart 2022.

Elke reservering is beschermd door AirCover

Antwoord op je vragen

Kun je niet vinden wat je zoekt? Ga naar ons Helpcentrum.

Er is ook AirCover voor hosts

Wil jij gasten ontvangen? Met AirCover voor hosts ga je zelfverzekerd aan de slag.
Informatie over verhuren