Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Een recensie bewerken die je hebt geschreven

  We streven naar eerlijke en onpartijdige recensies. Daarom kun je een recensie na publicatie niet meer aanpassen. Recensies worden pas gepubliceerd nadat beide partijen hun recensie hebben ingediend of wanneer de recensieperiode is verstreken, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Lees hoe recensies voor verblijven en ervaringen werken.

  Als je als eerste een recensie indient, heb je maximaal 48 uur de tijd om deze nog aan te passen. Zodra de andere partij een recensie indient, worden beide recensies automatisch gepubliceerd en is wijzigen niet meer mogelijk.

   Een recente recensie aanpassen:

    1. Ga naar Profiel > Recensies.
    2. Selecteer Recensies van jou.
    3. Ga naar de recensie die je wilt aanpassen.

    Recensies verwijderen

    Zodra een recensie is gepubliceerd, kun je contact met ons opnemen om een verzoek in te dienen om deze te laten verwijderen.

    Heeft iemand anders de recensie geschreven? Houd er rekening mee dat we alleen maatregelen nemen als het onsRecensiebeleid schendt. Iemand die een recensie heeft geschreven, heeft altijd het recht om een verzoek tot verwijdering in te dienen.

    Heb je de hulp gekregen die je nodig had?

    Gerelateerde artikelen