Deze content is niet beschikbaar in de door jou gekozen taal. We hebben de taal gekozen die er het dichtst bij in de buurt komt.

New and improved AirCover for Hosts

Top-to-bottom protection. Always included, always free. Only on Airbnb.
Door Airbnb op 11 mei 2022
5 min. lezen
Bijgewerkt op 21 jul. 2023

Opmerking: Dit artikel is gepubliceerd als onderdeel van Airbnb 2022: Nieuw deze winter. De informatie kan na publicatie gewijzigd zijn. Lees meer over onze nieuwste productrelease.

AirCover voor hosts biedt volledige bescherming tijdens elke boeking van je ruimte. De bescherming is nog verder uitgebreid met identiteitsverificatie van gasten, screening van boekingen, schadebescherming tot wel 3 miljoen USD, bescherming van je kostbaarheden én bescherming voor geparkeerde auto's en aangemeerde boten bij je accommodatie.

Identiteitsverificatie van gasten

Het vertrouwen binnen onze community is gebaseerd op de wetenschap dat hosts en gasten zich niet als iemand anders voordoen. We breiden de identiteitsverificatie uit naar alle gasten die naar de populairste 35 landen en regio's van Airbnb reizen, wat neerkomt op 90% van alle boekingen. Vanaf begin 2023 wordt identiteitsverificatie wereldwijd ingevoerd, zodat 100% van alle boekingen onder deze maatregel vallen.

Ook blijven we antecedentenonderzoek doen voor alle gasten in de VS die voor het eerst een accommodatie boeken, en controleren we bij alle gasten of ze op zwarte lijsten of sanctielijsten staan.

Als onderdeel van de uitbreiding van de identiteitsverificatie van gasten hebben we ook een aantal veranderingen doorgevoerd in de vereisten voor Direct boeken. Meer informatie

Meer informatie over de identiteitsverificatie van gasten

Screening van boekingen

We lanceren onze eigen technologie voor het screenen van boekingen, wat de kans op storende feesten en schade aan eigendommen voor boekingen in de VS en Canada verkleint. In Australië zijn we hier al mee begonnen en we zagen daar een afname van 35% in het aantal feesten dat zonder toestemming gehouden werd.

Onze screeningtechnologie beoordeelt boekingen op ongeveer 100 factoren en blokkeert bepaalde boekingen om de kans op storende feesten en schade aan eigendommen te verkleinen. We zijn van plan om dit begin 2023 uit te breiden naar alle boekingen wereldwijd.

Meer informatie over de technologie voor het screenen van boekingen

Meer bescherming tegen schade

Al meer dan tien jaar biedt Airbnb hosts toonaangevende schadebescherming. Nu breiden we AirCover voor hosts uit met de volgende beschermingen:

  • Schadebescherming tot $ 3 miljoen USD: We verdrievoudigen de bescherming tegen materiële schade van $ 1 miljoen USD naar $ 3 miljoen USD. Die geldt voor zowel de woning zelf als alles wat daarin aanwezig is.
  • Kunst en kostbaarheden: we beschermen meer soorten kunstwerken, sieraden en verzamelobjecten, die bij schade gerepareerd of tegen de taxatiewaarde vervangen worden.
  • Bescherming van auto's en boten: We bieden voortaan ook bescherming tegen schade aan auto's, boten en andere vaartuigen die bij je accommodatie aanwezig zijn.

De nieuwe beschermingen zijn een aanvulling op de volgende kenmerken die al onderdeel zijn AirCover voor hosts:

  • 24-uursnoodlijn: Als je je onveilig voelt, kun je dag en nacht via onze app contact opnemen met speciaal opgeleide veiligheidsmedewerkers.
  • Schade door huisdieren: Schade door viervoeters is opgenomen in de bescherming.
  • Grondige reiniging: We vergoeden extra schoonmaakkosten die nodig zijn om vlekken en rookgeuren te verwijderen.
  • Inkomensverlies: gederfde inkomsten als je bevestigde Airbnb-boekingen moet annuleren vanwege schade door gasten, vallen onder de bescherming.
Meer informatie over de Bescherming voor hosts bij materiële schade

Eenvoudiger vergoedingsproces

Volgens jullie was het te ingewikkeld om vergoeding aan te vragen. Daarom hebben we de vergoedingsprocedure vereenvoudigd op basis van jullie feedback.

Heeft een gast je ruimte of bezittingen beschadigd? Ga dan naar ons Resolutiecentrum om in slechts enkele stappen een vergoedingsverzoek in te dienen. Doorloop daarna eenvoudig het proces, van indienen tot uitbetaling. Je verzoek gaat eerst naar de gast. Als die niet binnen 24 uur reageert of betaalt, kun je Airbnb om hulp vragen.

Superhosts (met accommodaties buiten de Amerikaanse staat Washington) worden sneller doorverwezen en hebben vergoedingen sneller op hun rekening staan.

Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts van $ 1 miljoen USD

De Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts maakt deel uit van AirCover voor hosts en beschermt je in het zeldzame geval dat gasten letsel oplopen of hun bezittingen beschadigd raken of gestolen worden tijdens hun verblijf in jouw ruimte. Mensen die je bij je verhuuractiviteiten helpen (zoals co-hosts en schoonmakers) vallen ook onder deze bescherming.

De Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts beschermt je wanneer je wettelijk aansprakelijk bent gesteld voor:

  • lichamelijk letsel bij een gast (of anderen)
  • schade aan of diefstal van eigendommen van een gast (of anderen)
  • schade die een gast (of anderen) aan gemeenschappelijke ruimtes heeft toegebracht, zoals een hal of nabijgelegen woningen

Als je in het kader van de aansprakelijkheidsverzekering een claim wilt indienen, gebruik je daarvoor ons aanvraagformulier. We sturen je gegevens naar onze externe verzekeringsmaatschappij, waar je claim door een medewerker in behandeling wordt genomen. Je claim wordt volgens de voorwaarden van de verzekeringspolis afgehandeld.

Als host van een ervaring ben je beschermd door onze Aansprakelijkheidsverzekering voor ervaringen.

Meer informatie over de Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts

De Bescherming voor hosts bij materiële schade, Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts en Aansprakelijkheidsverzekering voor ervaringen (allemaal onderdeel van AirCover voor hosts) gelden niet voor hosts die accommodaties verhuren of ervaringen organiseren in Japan, waar het verzekeringsprogramma voor Japan en de Experience Protection Insurance voor Japan van toepassing zijn. De bescherming is ook niet van toepassing op hosts die accommodaties aanbieden via Airbnb Travel LLC. Voor hosts die accommodaties of ervaringen op het Chinese vasteland aanbieden, is er het verzekeringsprogramma voor hosts in China. Houd er rekening mee dat alle vergoedingslimieten in USD worden weergegeven.

De Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts en de Aansprakelijkheidsverzekering voor ervaringen worden verzorgd door externe verzekeraars. Voor hosts in het Verenigd Koninkrijk worden de Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts en de Aansprakelijkheidsverzekering voor ervaringen verzorgd door Zurich Insurance Company Ltd. Deze worden zonder extra kosten voor deze hosts geregeld en afgesloten door Airbnb UK Services Limited. Airbnb UK Services Limited is een aangestelde vertegenwoordiger van Aon UK Limited, een assurantiemakelaar die wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. Het FCA-registernummer van Aon is 310451. Je kunt dit controleren in het Register voor financiële diensten of door contact op te nemen met de FCA via 0800 111 6768. De polissen van de Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts en de Aansprakelijkheidsverzekering voor ervaringen (beiden onderdeel van AirCover voor hosts) worden gereguleerd door de Financial Conduct Authority. De overige producten en diensten zijn geen gereguleerde producten van Airbnb UK Services Limited. FPAFF609LC

De Bescherming voor hosts bij materiële schade is geen verzekering en is niet gerelateerd aan de Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts. Voor accommodaties in de staat Washington worden de contractuele verplichtingen van Airbnb in het kader van de Bescherming voor hosts bij materiële schade gedekt door een verzekering die door Airbnb is afgesloten. Voor hosts die niet in Australië wonen of werken, zijn deze voorwaarden van de Bescherming voor hosts bij materiële schade van toepassing. Voor hosts die in Australië wonen of werken, zijn de voorwaarden van de Bescherming voor hosts bij materiële schade voor Australische gebruikers van toepassing op de Bescherming voor hosts bij materiële schade.

De informatie in dit artikel kan na publicatie gewijzigd zijn.

Airbnb
11 mei 2022
Was dit nuttig?