Ga direct naar inhoud
Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Hoe reageert Airbnb op data-verzoeken van rechtshandhavingsinstituten?

  De volgende informatie is bedoeld voor wetshandhavingsinstanties die informatie zoeken over gebruikers van het Airbnb-platform (d.w.z. die een 'wetshandhavingsverzoek' willen indienen). Alle andere informatieverzoeken over het Airbnb-platform, waaronder vragen over gebruikers, reserveringen en gegevens, moeten aan onze klantenservice worden gericht. Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de informatie op deze pagina. Je moet deze pagina elke keer als je een wetshandhavingsverzoek indient controleren.

  In de rest van deze tekst is 'Airbnb' een verwijzing naar het Airbnb-platform. Airbnb, Inc., Airbnb Ierland UC ('Airbnb Ierland'), Airbnb Global Services Limited ('Airbnb GSL') en Airbnb Internet (Beijing) Co., Ltd ('Airbnb China') zijn individuele entiteiten.

  Alle wetshandhavingsinstanties die informatie zoeken over gebruikers van het Airbnb-platform, moeten zich registreren bij het Airbnb-portaal voor wetshandhaving. Wetshandhavingsinstanties kunnen dan rechtstreeks via het wetshandhavingsportaal van Airbnb een wetshandhavingsverzoek indienen. Wetshandhavingsambtenaren die niet via het wetshandhavingsportaal van Airbnb wetshandhavingsverzoeken indienen, moeten mogelijk langer op een reactie wachten.

  We ontvangen en reageren regelmatig op geldige verzoeken om gebruikersgegevens en hebben onze aanvullende transparantierapporten voor wetshandhaving beschikbaar gesteld in overeenstemming met onze servicevoorwaarden, ons privacybeleid en onze richtlijnen voor wetshandhaving.

  Formulier voor alle verzoeken

  Airbnb is niet in staat om te brede of vage verzoeken van wetshandhavingsinstanties of verzoeken van wetshandhavingsinstanties die niet aan de toepasselijke wetgeving voldoen, te verwerken. We nemen alleen wetshandhavingsverzoeken in overweging die:

  1. getypt en in PDF-bestand worden aangeleverd
  2. op briefpapier van de wetshandhavingsinstantie staan en naar behoren ondertekend en gestempeld zijn door de juiste wetshandhavingsambtenaar die door de lokale wetgeving bevoegd is om de wetshandhavingsinstantie te vertegenwoordigen die het verzoek indient
  3. in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetgeving Win juridisch advies in, als je niet goed op de hoogte bent van de wettelijke vereisten met betrekking tot je verzoek.
  4. Geadresseerd aan Airbnb, Inc., Airbnb Ierland, Airbnb GSL of Airbnb China (naargelang van toepassing) en ingediend via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb. Voor meer informatie over aan welke entiteit je jouw verzoek moet richten, raadpleeg je de onderstaande secties, getiteld 'Procedures voor verzoeken van Amerikaanse wetshandhavingsdiensten' en 'Procedures voor verzoeken van niet-Amerikaanse wetshandhavingsdiensten'. Als je je verzoek niet via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb kunt indienen, stuur je dit rechtstreeks naar Airbnb, Inc., Airbnb Ierland, Airbnb GSL of Airbnb China (naargelang van toepassing), of naar de geregistreerde vertegenwoordiger voor betekening van de betreffende entiteit. Als je niet in staat bent om je verzoek in te dienen via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb en in plaats daarvan je verzoek naar Airbnb e-mailt, moet je er rekening mee houden dat Airbnb meestal alleen op e-mails reageert die afkomstig zijn van officiële e-maildomeinen van wetshandhavingsinstanties.
  5. Opgesteld in het Engels of vertaald naar het Engels. Als je verzoek correct is geadresseerd aan Airbnb GSL, kan dit worden opgesteld in het Engels of Japans of worden vertaald naar het Engels of Japans. Als je verzoek correct is gericht aan Airbnb China, mag het zijn opgesteld in het Engels of Vereenvoudigd Chinees of vertaald zijn naar het Engels of Vereenvoudigd Chinees.

  Om Airbnb in staat te stellen je wetshandhavingsverzoek te verwerken, moet het de volgende gegevens bevatten:

  • alle bekende e-mailadressen, namen en aliassen van betrokkenen over wie je informatie zoekt en/of alle bekende adressen en telefoonnummers van betrokkenen (dit helpt Airbnb de betrokkene te identificeren)
  • je naam, functie en afdeling, de wetshandhavingsinstantie of -instelling die je vertegenwoordigt, en het adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de wetshandhavingsinstantie of -instelling
  • de specifieke informatie over de betrokkene die je opvraagt, waarom je deze informatie opvraagt, de vermeende misdaad die je onderzoekt en hoe de informatie die je opvraagt betrekking heeft op de vermeende misdaad die je onderzoekt
  • de van toepassing zijnde wet- of regelgeving op grond waarvan je de wettelijke bevoegdheid hebt om de specifieke informatie op te vragen die je opvraagt
  • de van toepassing zijnde wet- of regelgeving op grond waarvan je opvraagt dat kennisgeving aan de betrokkene wordt achtergehouden, indien van toepassing

  Terug naar boven

  Procedures voor verzoeken van Amerikaanse wetshandhavingsinstanties

  Alle verzoeken van Amerikaanse wetshandhavingsinstanties ('Verzoeken van Amerikaanse wetshandhavingsinstanties') moeten worden gericht aan Airbnb, Inc., gevestigd in San Francisco, Californië, en moeten worden ingediend via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb. Airbnb, Inc. reageert op geldige, correct dagvaardingen, voor zover toegestaan door de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en de Amerikaanse wetgeving, waarbij een correcte dagvaarding betekent dat je de dagvaarding indient via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb of, als je dit niet kunt doen, door een dagvaarding in te dienen bij de Geregistreerde Vertegenwoordiger voor Dagvaardingen van Airbnb in Delaware en Californië:

  Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, 866-403-5272, 302-636-5454 (fax), www.cscglobal.com, en/of op 888 Brannan Street, San Francisco, CA 94103 tav: Legal.

  De volgende documenten zijn vereist opdat niet-spoedeisende aanvragen van Amerikaanse wetshandhavingsdiensten geldig zijn:

  1. Een geldige rechtszaak, grand jury of administratieve dagvaarding is vereist om de openbaarmaking van basisgegevens van gebruikers af te dwingen, zoals uiteengezet in 18 USC § 2703(c)(2).
  2. Een gerechtelijk bevel uitgegeven op grond van 18 USC § 2703(d) is vereist om de openbaarmaking van andere gegevens met betrekking tot een account af te dwingen, met uitzondering van de inhoud van communicatie.
  3. Voor de communicatie met gebruikers is een huiszoekingsbevel vereist uitgegeven op grond van de procedures beschreven in de Amerikaanse Federal Rules of Criminal Procedure (of vergelijkbare provinciale procedures).

  Als je vragen hebt over deze wettelijke vereisten, dien je passend juridisch advies in te winnen. Niettegenstaande het bovenstaande behoudt Airbnb, Inc. zich uitdrukkelijk het recht voor om het gebruik van specifieke aanvullende procedures of van een van toepassing zijnde Mutual Legal Assistance Treaty (“MLAT”)-procedure te eisen, indien van toepassing.

  Gebruikersmelding

  Houd er rekening mee dat Airbnb, Inc. een beleid heeft om redelijke inspanningen te leveren om getroffen gebruikers op de hoogte te stellen, wanneer het een geldig wetshandhavingsverzoek ontvangt waarin naar gebruikersgegevens wordt gevraagd. Airbnb, Inc. stelt de gebruiker(s) die in het Wetshandhavingsverzoek worden genoemd op de hoogte, in het geval dat de gebruiker passende rechtsbijstand wenst in te schakelen, behalve wanneer een afzonderlijk gerechtelijk bevel (niet alleen het Wetshandhavingsverzoek zelf) Airbnb, Inc. uitdrukkelijk verplicht om kennisgeving uit te stellen of te weigeren; wanneer kennisgeving anderszins wettelijk verboden is; of wanneer Airbnb, Inc. naar eigen goeddunken gelooft dat kennisgeving zinloos, ineffectief zou zijn, of een risico creëert op letsel of lichamelijk letsel aan een persoon of groep, of aan zijn eigendom.

  Alle vertraagde kennisgevings- en geheimhoudingsopdrachten die bij Airbnb, Inc. worden ingediend, moeten voldoen aan 18 USC § 2705(b). Naast alle andere wettelijke vereisten te voldoen, moet elk gerechtelijke bevel dat kennisgeving van de gebruiker onder deze sectie verbiedt, gerechtelijke uitspraak bevatten waaruit blijkt dat er reden is om aan te nemen dat kennisgeving van het bestaan van het gerechtelijke bevel resulteert in een van de volgende nadelige resultaten, zoals uiteengezet in het statuut:

  • het in gevaar brengen van het leven of de fysieke veiligheid van een individu
  • vluchtgevaar
  • vernietiging van of knoeien met bewijsmateriaal
  • intimidatie van potentiële getuigen of
  • anderszins een onderzoek ernstig in gevaar brengen of een proces onnodig vertragen

  Om geldig te zijn moeten alle geheimhoudingsbevelen de periode aangeven waarin het bevel effectief is.

  In overeenstemming met haar beleid om gebruikers op de hoogte te stellen van wetshandhavingsverzoeken die betrekking hebben op hun gebruikersgegevens, kan Airbnb, Inc. de overheid verzoeken om gerechtelijke toetsing van een geheimhoudingsbevel dat is uitgegeven in verband met een nationale veiligheidsinstructie.

  Terug naar boven

  Klachten Amerikaanse minister van Justitie

  Als je een Amerikaanse overheidsfunctionaris bent die met een provinciale of federale regelgevende autoriteit werkt (zoals een openbaar ministerie), kun je hier contact met Airbnb opnemen met betrekking tot consumentenklachten of andere soortgelijke zaken via e-mail. Berichten afkomstig van e-mailadressen die niet van de overheid zijn, worden verwijderd en niet beantwoord. Noodverzoeken, wetshandhavingsverzoeken of gegevensaanvragen mogen niet op dit e-mailadres worden ingediend.

  Terug naar boven

  Procedures voor verzoeken van niet-Amerikaanse wetshandhavingsdiensten

  De volgende richtlijnen zijn van toepassing op verzoeken van niet-Amerikaanse wetshandhavingsdiensten om gebruikersinformatie van wetshandhavingsentiteiten gevestigd in andere landen dan de VS ('verzoeken van niet-Amerikaanse wetshandhavingsdiensten').

  Alle verzoeken van niet-Amerikaanse wetshandhavingsdiensten moeten in het algemeen worden gericht aan Airbnb Ierland, gevestigd in Dublin, Ierland, met uitzondering van:

  (1) verzoeken om informatie van wetshandhavingsdiensten in Japan of met betrekking tot gebruikers die Japanse ingezetenen zijn ('Japanse gebruikers'), tenzij de gebruiker een accommodatie/advertentie buiten Japan heeft gereserveerd of aangemaakt ('Verzoeken van Japanse wetshandhavingsdiensten') of

  (2) verzoeken om informatie van wetshandhavingsdiensten in China of met betrekking tot gebruikers die Chinese ingezetenen zijn ('Chinese gebruikers'), tenzij de gebruiker een accommodatie/advertentie buiten China heeft gereserveerd of aangemaakt of de betalings- of uitbetalingsmethode die buiten China is uitgegeven ('Verzoeken van Chinese wetshandhavingsdiensten').

  Over het algemeen zal Airbnb Ierland reageren op geldige, correct aangemelde verzoeken, voor zover toegestaan ​door zijn Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid en toepasselijke wetgeving.

  Verzoeken moeten worden ingediend via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb. Als je niet in staat bent om je verzoek in te dienen via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb, kun je Airbnb Ierland op de hoogte stellen van je verzoek door een PDF-kopie van je verzoek te mailen, een kopie van je verzoek te faxen naar +(353)16971830 of een kopie van je verzoek te mailen naar:

  Airbnb Ireland UC, Law Enforcement Liaison, 8 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland

  Om de beoordeling van je verzoek door Airbnb Ireland te versnellen, dien je je verzoek in via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb.

  Alle wetshandhavingsverzoeken van Japan moeten worden gericht aan Airbnb GSL in Dublin, Ierland. Over het algemeen reageert Airbnb GSL op geldige, correct ingediende verzoeken voor zover toegestaan door de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

  Verzoeken moeten worden ingediend via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb. Als je niet in staat bent om je verzoek in te dienen via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb, kun je Airbnb GSL op de hoogte stellen van je verzoek door een PDF-kopie van je verzoek te mailen,een kopie van je verzoek te faxen naar +81345869824 of een kopie van je verzoek te mailen naar

  Airbnb Global Services Limited, Law Enforcement Liaison, 8 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland

  Om de beoordeling van je verzoek door Airbnb GSL te versnellen, dien je je verzoek in via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb.

  Voor de duidelijkheid: wanneer de wetshandhavingsinstantie om informatie vraagt met betrekking tot de advertentie of reservering van een Japanse gebruiker buiten Japan, moet de wetshandhavingsinstantie zijn verzoek richten aan Airbnb Ireland.

  Alle wetshandhavingsverzoeken van China moeten worden gericht aan Airbnb China in Peking, de Volksrepubliek China. (Voor de toepassing van deze richtlijnen omvatten 'China' en 'de Volksrepubliek China' niet Hongkong, Macau en Taiwan.)

  Zowel Chinese wetshandhavingsinstanties als niet-Chinese wetshandhavingsinstanties moeten hun verzoeken met betrekking tot Chinese gebruikers richten aan Airbnb China.

  Over het algemeen reageert Airbnb China op geldige, correct ingediende verzoeken voor zover toegestaan door de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

  Verzoeken moeten worden ingediend via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb. Als je jouw verzoek niet kunt indienen via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb, kan je Airbnb China van je verzoek op de hoogte stellen door een PDF-kopie van je verzoek temailen of een kopie van je verzoek te mailen naar:

  01B, Room 1401, Unit 1, Building 1, No. 1 East Third Ring Middle Road, Chaoyang District, Beijing, PRC, tav: Legal

  Om de beoordeling door Airbnb China van je verzoek te bespoedigen, kun je je aanvraag indienen via hetWetshandhavingsportaal van Airbnb.

  Voor de duidelijkheid: wanneer wetshandhavingsinstanties informatie zoeken met betrekking tot een advertentie of reservering van een Chinese gebruiker buiten China of een betalings/betalingsmethode die buiten China is uitgegeven, moeten wetshandhavingsinstanties hun verzoek richten aan Airbnb Ireland.

  De volgende materialen zijn vereist voor alle niet-dringende niet-Amerikaanse wetshandhavingsverzoeken, behalve Chinese wetshandhavingsverzoeken (zie hieronder voor wetshandhavingsverzoeken in China):

  1. Voor openbaarmaking van basisgegevens van abonnees, transactie-informatie met betrekking tot een gebruikersaccount of algemene betalingsgerelateerde gegevens, moet een wetshandhavingsentiteit een geldig verzoek indienen op het briefpapier van de wetshandhavingsinstantie.
  2. Voor openbaarmaking van de inhoud van gebruikerscommunicatie moet een wetshandhavingsinstantie een geldig en bindend gerechtelijk bevel indienen (of een gelijkwaardige lokale arrestatieprocedure).

  De volgende materialen zijn vereist voor alle niet-noodverzoeken om wetshandhaving in China:

  Voor openbaarmaking van algemene gegevens van gebruikers, transactionele informatie met betrekking tot een gebruikersaccount, algemene betalingsgerelateerde gegevens of de inhoud van gebruikerscommunicatie moet de bevoegde Chinese autoriteit het volgende indienen:

  1. een geldige bestuursdwang ('立案决定' of '立案通知') op papier met het officiële briefhoofd van de Chinese Autoriteit
  2. een geldige kennisgeving van het verzamelde bewijs (“证据调取通知书”) of gerechtelijk bevel (“法院调查令”) en
  3. een geldig legitimatiebewijs als wetshandhavingsambtenaar bij de bevoegde Chinese autoriteit ('警官证' of '工作证').

  Wanneer de Chinese autoriteit een kennisgeving, bevel of kennisgeving van bewijs verstrekt, zal Airbnb China proberen mee te werken aan het onderzoek, onder meer door gebruikers niet op de hoogte te stellen (voor algemene kennisgevingsprocedures van Airbnb, zie hieronder).

  Ondanks het bovenstaande behouden Airbnb Ierland, Airbnb GSL en Airbnb China zich uitdrukkelijk het recht voor om het gebruik van specifieke aanvullende processen of van een toepasselijk Mutual Legal Assistance Agreement-proces ("MLAT") te eisen.

  Gebruikerskennisgeving

  Houd er rekening mee dat Airbnb Ireland, Airbnb GSL en Airbnb China een beleid hebben om redelijke inspanningen te leveren om de getroffen gebruikers op de hoogte te stellen, wanneer ze een geldig wetshandhavingsverzoek ontvangen waarin om gebruikersgegevens worden gevraagd. Airbnb Ireland, Airbnb GSL en Airbnb China stellen de gebruiker(s) op de hoogte die zijn geïdentificeerd in het verzoek van de wetshandhavingsinstantie, behalve wanneer een gerechtelijk bevel Airbnb Ireland, Airbnb GSL of Airbnb China uitdrukkelijk verplicht om kennisgeving uit te stellen of zich daarvan van te onthouden, wanneer kennisgeving anderszins verboden is door de van toepassing zijnde wetgeving of wanneer Airbnb Ireland, Airbnb GSL of Airbnb China, naar eigen goeddunken, gelooft dat kennisgeving zinloos of nutteloos zou zijn of een risico zou geven op letsel of grote schade aan de rechten of eigendommen van Airbnb Ireland, Airbnb GSL of Airbnb China of aan een persoon of groep personen, waaronder minderjarigen.

  Terug naar boven

  Grensoverschrijdende informatieaanvragen

  Alle verzoeken om gebruikersgegevens moeten volgens de hierboven beschreven procedures worden ingediend en moeten aan de van toepassing zijnde wetgeving voldoen. Afhankelijk van de omstandigheden en de opgevraagde gegevens kan Airbnb van de verzoekende wetshandhavingsinstantie vragen dat zij relevante grensoverschrijdende juridische processen volgt, zoals via een verdrag inzake wederzijdse rechtshulp ('MLAT'), om een relevant gerechtelijk bevel te verkrijgen in het rechtsgebied waar de wetshandhavingsinstantie om informatie vraagt. Behalve in omstandigheden waarin Airbnb een Noodverzoek kan accepteren, moeten alle Wetshandhavingsverzoeken voor informatie over Airbnb-gebruikers aan de lokale wetgeving voldoen. Als je vragen hebt over de wettelijke vereisten die van toepassing zijn op je Wetshandhavingsverzoek, moet je juridisch advies inwinnen.

  Terug naar boven

  Noodverzoeken

  In het geval van een noodsituatie met een onmiddellijk risico op overlijden of ernstig lichamelijk letsel voor een persoon, kan de politie een noodverzoek tot openbaarmaking indienen via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb. Klik op de knop 'Noodverzoek' op de startpagina van het Wetshandhavingsportaal van Airbnb.

  Als je geen toegang hebt tot de startpagina van het Wetshandhavingsportaal van Airbnb, stuur je een e-mail met als onderwerp: 'Noodverzoek tot openbaarmaking'. Als je een noodverzoek voor openbaarmaking van gegevens naar Airbnb mailt dien je er rekening mee te houden dat Airbnb meestal alleen reageert op e-mails die afkomstig zijn van officiële e-maildomeinen van wetshandhavingsinstanties. Als je geen toegang hebt tot de startpagina van het Wetshandhavingsportaal van Airbnb en als je een noodverzoek om openbaarmaking stuurt naar Airbnb GSL, kun je je verzoek ook faxen naar +81345869824.

  Noodverzoeken om openbaarmaking van gegevens moeten de volgende informatie bevatten:

  • alle bekende e-mailadressen, namen, geboortedatums en aliassen van betrokkenen over wie je informatie zoekt en/of alle bekende thuisadressen en telefoonnummers van betrokkenen, (deze informatie helpt Airbnb om de betrokkene te identificeren)
  • jouw naam, afdeling, adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres
  • de specifieke informatie over de betrokkene van wie je voor dit noodgeval gegevens opvraagt, waarom je deze informatie opvraagt en hoe deze informatie betrekking heeft op je onderzoek
  • de aard van de noodsituatie en waarom de informatie die je opvraagt urgent is en niet via gewone wetshandhavingsverzoeken verkregen kan worden

  Airbnb-gebruikers of derden die zich bewust zijn van een noodsituatie moeten onmiddellijk en rechtstreeks contact opnemen met lokale wetshandhavingsdiensten.

  Terug naar boven

  Heb je de hulp gekregen die je nodig had?