Bij het typen van de zoektermen krijg je suggesties. Om deze te bekijken, gebruik je de pijltjestoetsen omhoog en omlaag. Met enter maak je een keuze. Als de selectie een zin is, wordt die zin als zoekopdracht gebruikt. Als de suggestie een link is, wordt de pagina geopend in de browser.
Juridische termen

Voorwaarden van de Verhuurdersgarantie (gearchiveerd)

Dit artikel is automatisch vertaald.

Let op: Deze Voorwaarden van de Verhuurdersgarantie bevatten een arbitrageclausule en afstandsverklaring van groepsvordering die van toepassing is op alle Airbnb-leden. Als je in de Verenigde Staten woont, is deze bepaling van toepassing op alle geschillen met Airbnb. Als je buiten de Verenigde Staten woont, is deze bepaling van toepassing op elke actie die je tegen Airbnb in de Verenigde Staten indient. Het heeft invloed op hoe geschillen met Airbnb worden opgelost. Door deze Voorwaarden van de Verhuurdersgarantie te accepteren, ga je ermee akkoord dat je gebonden bent aan deze arbitrageclausule en vrijstelling van groepsvrijstellingen. Lees deze aandachtig door.

Lees deze voorwaarden van de Verhuurdersgarantie aandachtig door, omdat ze belangrijke informatie bevatten over je wettelijke rechten, rechtsmiddelen en verplichtingen. Door het plaatsen van een Advertentie of het anderszins gebruik te maken van het Airbnb-platform als Verhuurder, ga je ermee akkoord dat je je aan deze Verhuurders Garantievoorwaarden houdt en gebonden bent.

De Verhuurdersgarantie van Airbnb (zoals hieronder gedefinieerd) is niet van toepassing op hosts die accommodaties in Japan of China aanbieden. Het verzekeringsprogramma voor Japan en het verzekeringsprogramma voor hosts in China zijn van toepassing op dergelijke hosts. Lees voor meer informatie over de dekking onder het verzekeringsprogramma voor Japan. Voor meer informatie over de dekking onder de verzekering voor hosts in China, lees de verzekering voor eigendommen van China.

De Verhuurdersgarantie van Airbnb (zoals hieronder gedefinieerd) is ook niet van toepassing op hotels en andere vergelijkbare categorieën advertenties die Airbnb van tijd tot tijd kan specificeren; hosts die ervaringen of avonturen aanbieden op het Airbnb-platform; of hosts die een contract hebben met Airbnb Travel LLC om accommodaties aan te bieden.

Laatst bijgewerkt: 25 januari 2023

Verhuurders kunnen profiteren van de Verhuurdersgarantie van Airbnb (de 'Verhuurdersgarantie van Airbnb'), die onderworpen is aan deze voorwaarden (de 'Voorwaarden Verhuurdersgarantie'). De Voorwaarden van de Verhuurdersgarantie zijn van toepassing in aanvulling op de Gebruiksvoorwaarden van Airbnb ('Voorwaarden') en de Gebruiksvoorwaarden van AirbnbPayments ('Betalingsvoorwaarden').

Alle termen met een hoofdletter hebben de betekenis zoals beschreven in de Voorwaarden of Betalingsvoorwaarden, tenzij anders gedefinieerd in deze Voorwaarden van de Verhuurdersgarantie. Als je akkoord gaat met deze Verhuurders Garantievoorwaarden namens een bedrijf of een andere juridische entiteit, verklaar en garandeer je dat je de bevoegdheid hebt om die bedrijf of andere juridische entiteit te verbinden aan deze Verhuurders Garantievoorwaarden en, in dat geval, zullen 'jij' en 'jouw' verwijzen naar en van toepassing zijn op dat bedrijf of een andere juridische entiteit.

Behalve zoals toegestaan door de wet, hebben deze Voorwaarden van de Verhuurdersgarantie geen invloed op je wettelijke rechten. Als je een schriftelijke kopie van de Voorwaarden van de Verhuurdersgarantie wilt, kun je ons een e-mail sturen.

I. De Verhuurdersgarantie van Airbnb

Airbnb stemt ermee in om je als Verhuurder te betalen om je Gedekte Eigendom (zoals hieronder gedefinieerd) beschadigd of vernietigd te repareren of te vervangen als gevolg van een Gedekte Schade (zoals hieronder gedefinieerd), met inachtneming van de beperkingen, uitsluitingen en voorwaarden in de Voorwaarden Verhuurdersgarantie.

Je moet voldoen aan alle vereisten en voorwaarden in deze Voorwaarden van de Verhuurdersgarantie om in aanmerking te komen voor betalingen voor gedekte verliezen. Als je niet volledig voldoet, voorkomt je herstel voor gedekte verliezen. Lees zorgvuldig de definities van 'Gedekte accommodatie', 'Gedekte verliezen', 'Gedekte eigendommen' en 'Uitgesloten woning', evenals de sectie 'Beperkingen en Uitsluitingen' hieronder, zodat je eigendommen die niet onder de Verhuurdersgarantie van Airbnb vallen, kunt identificeren en beschermen, zodat je eigendommen kunt identificeren en beschermen die niet onder de Verhuurdersgarantie van Airbnb vallen.

Je erkent en stemt ermee in om je best te doen om zo snel mogelijk met de Verantwoordelijke Gast te communiceren (zoals hieronder gedefinieerd) nadat je een fysiek verlies of schade aan je gedekte eigendommen hebt ontdekt. Je moet zowel Airbnb als de Verantwoordelijke Gast op de hoogte stellen van je klacht en proberen het verlies of de schade met de Verantwoordelijke Gast binnen (i) veertien (14) dagen na de uitcheckdatum op te lossen, of (ii) voordat je volgende gast incheckt. Je kunt aan deze verplichting voldoen door een claim in te dienen via het Resolutiecentrum van Airbnb.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat elk bedrag aan gedekte verliezen dat aan jou verschuldigd is onder de Verhuurdersgarantie van Airbnb zal worden verminderd met de bedragen die je al hebt geïnd voor dezelfde gedekte verliezen van een andere bron dan de Verhuurdersgarantie van Airbnb, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (i) bedragen ontvangen onder een verzekeringspolis, garantie of vrijwaring; (ii) een waarborg; of (iii) betaling rechtstreeks door de Verantwoordelijke Gast of een Genodigde (zoals hieronder gedefinieerd), of een andere partij of een verzekeraar of verzekeraar van een dergelijke partij.

II. Sleutelgedefinieerde Voorwaarden

De volgende termen met een hoofdletter hebben de volgende betekenis:

'Werkelijke contante waarde' betekent het bedrag dat het kost om beschadigde of vernietigde eigendommen te repareren of te vervangen als gevolg van een gedekte schade, gemeten op de datum van het voordoen van een dergelijk gedekte verlies, met materiaal van soortgelijke aard en kwaliteit, met de juiste aftrek voor veroudering en fysieke afschrijving.

'Airbnb Verhuurdersgarantie Betaalverzoekformulier' betekent het standaardformulier van Airbnb, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, toegankelijk via het Resolutiecentrum of door rechtstreeks contact op te nemen met de klantenservice, waarmee een verhuurder Airbnb om betaling vraagt op grond van deze Voorwaarden van de Verhuurdersgarantie van Airbnb.

'Reserveringsinkomstenverlies' is het verlies van reserveringsinkomsten uit het geboekte deel van een Gedekte Accommodatie (volgens bona fide Airbnb bevestigde boekingen, contracten of overeenkomsten die van kracht zijn voorafgaand aan de vastgestelde tijd van verlies) door jou als Verhuurder, als gevolg van een Gedekte Schade. Reserveringsinkomsten zijn exclusief niet-onderhoudelijke kosten en uitgaven of enig verlies van reserveringsinkomsten tijdens een periode waarin de gedekte accommodatie om welke reden dan ook niet te huur zou zijn geweest, behalve een gedekte schade. Het Reserveringsinkomstenverlies wordt gemeten vanaf het moment van het optreden van het Gedekte Schade en eindigend wanneer de Gedekte Accommodatie klaar kan worden gemaakt voor bewoning onder dezelfde of vergelijkbare fysieke en operationele omstandigheden die voorafgaand aan de schade bestonden.

'Gedekte accommodatie' betekent een accommodatie in het gebied die kan worden gebruikt als een woning en die (i) eigendom is van of wettelijk gecontroleerd wordt door jou als Verhuurder tijdens de periode van het verblijf van de Verantwoordelijke Gast in een dergelijke Accommodatie en (ii) door jou op het Airbnb-platform wordt geadverteerd en door die Verantwoordelijke Gast is gereserveerd in overeenstemming met de Voorwaarden. Een voertuig (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auto 's, scooters, vespa' s en motorfietsen) of een waterscooter (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, boten, jetski 's en soortgelijke boten) die via het Airbnb-platform is geboekt, vormt een' overdekte accommodatie 'alleen voor zover het stilstaat en uitsluitend wordt gebruikt voor accommodatiedoeleinden.

'Gedekte verliezen' betekent en is beperkt tot verlies van eigendommen of materiële schade aan de gedekte eigendommen van een verhuurder veroorzaakt door de Verantwoordelijke Gast of een genodigde van de Verantwoordelijke Gast tijdens een Airbnb-verblijf. Gedekte verliezen omvatten geen verliezen of schade zoals hieronder beschreven onder Uitgesloten verliezen.

'Gedekte Eigendom' betekent en is beperkt tot de volgende woning gelegen in een Gedekte Accommodatie, of binnen 1.000 voet daarvan, voor zover je interesse in een dergelijke woning, tenzij een dergelijke woning uitgesloten eigendom is (zoals hieronder gedefinieerd):

A. Vastgoed, inclusief nieuwe gebouwen en toevoegingen in aanbouw gelegen op de locatie van een dergelijke Gedekte Accommodatie, waarin je een verzekerbare interesse hebt.

B. Persoonlijke eigendommen:

 • eigendom van jou, inclusief je interesse als huurder in verbeteringen en verbeteringen.
 • niet van jou, maar in je bezit is en waarvoor je verplicht bent om de persoonlijke eigendommen verzekerd te houden voor verlies of schade; of
 • niet van jou, maar in je bezit is en waarvoor je wettelijk aansprakelijk bent voor verlies van eigendommen of schade aan de woning.

'Uitgesloten verliezen' heeft de betekenis zoals uiteengezet in Sectie III hieronder.

'Uitgesloten woning' betekent een van de volgende zaken:

 1. Valuta, geld, kostbaar metaal in stierenvorm, notities of effecten.
 2. Land, water of andere stoffen in of op het land; behalve dat deze uitsluiting niet van toepassing is op (i) landverbeteringen, bestaande uit landschapstuinen, wegen en bestratingen, maar exclusief enige vulling of land onder dergelijke eigendommen, of (ii) water dat zich bevindt in een afgesloten tank, leidingsysteem of andere verwerkingsapparatuur.
 3. Dieren, waaronder maar niet beperkt tot vee en huisdieren.
 4. Staand hout; het kweken van gewassen.
 5. Watervoertuigen (inclusief, maar niet beperkt tot, boten, jachten, jetski 's en soortgelijke boten), vliegtuigen, ruimteschutting en bacteriën. Deze uitsluiting is niet van toepassing op vaartuigen of luchtvaartuigen die een Gedekte Accommodatie zijn, tenzij deze vaartuigen of luchtvaartuigen op het moment van het verlies onderweg zijn, of meer dan 10 voet van hun gebruikelijke vaste locatie verwijderd zijn en sneller dan een mijl per uur bewegen.
 6. Voertuigen (inclusief, maar niet beperkt tot, auto 's, scooters, vespa' s en motorfietsen). Deze uitsluiting is niet van toepassing op een voertuig dat een overdekte accommodatie is. Deze uitsluiting geldt echter wel voor voertuigen die, op het moment van het verlies, onderweg zijn, of meer dan 10 voet van hun gebruikelijke vaste locatie bewegen en sneller dan een mijl per uur bewegen.
 7. Ondergrondse mijnen of mijnassen of andere eigendommen binnen een dergelijke mijn of as.
 8. Dams, dijken en lvees.
 9. Woning op doorreis, behalve zoals anders bepaald in deze Voorwaarden van de Verhuurdersgarantie van Airbnb.
 10. Transmissie- en distributielijnen van meer dan 1.000 voet van de overdekte accommodatie.
 11. Eventuele schade aan eigendommen die zich niet in, in of op een gedekte accommodatie bevinden.
 12. Eigendommen die eigendom zijn van een andere partij dan jij en waar je geen controle over hebt.
 13. Wapens, waaronder maar niet beperkt tot standaard vuurwapens, luchtgeweren, zelfverdedigings- of afschrikmiddelen zoals tasers of pepperspray, munitie van welke aard dan ook en imitatie vuurwapens, behalve als dergelijke wapens worden opgeslagen, beveiligd en bekendgemaakt in overeenstemming met Airbnb 's Waarden en Verwachtingen of andere regels, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
 14. Beveiligingscamera 's en andere opnameapparatuur, waaronder, maar niet beperkt tot, wifi-camera' s (bijvoorbeeld Nest Cam of Dropcam), nannycamera 's, webcamera' s in computerschermen, babyfoons, gemonteerde of geïnstalleerde bewakingssystemen, decibel- en apparaatmeters en smartphones met video- en/of audio-opnamen, tenzij dergelijke apparaten voldoen aan de standaard en verwachtingen of andere regels van Airbnb, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

'Schone Kunsten' betekent schilderijen; etsen; geprinte foto 's; foto' s; tapijten; zeldzaam of kunstglas; kunstglazen, waardevolle tapijten; standbeeld; sculpturen; antieke meubels; antieke sieraden; bric-a-brac; porselein; en vergelijkbare eigendommen van zeldzaamheid, historische waarde of artistieke waarde. 'Schone Kunsten' omvat geen auto 's, munten, postzegels, andere verzamelobjecten, collecties, bont, sieraden, kostbare stenen, kostbare bacteriën, waterscooters, vliegtuigen, geld of effecten.

'Uitgenodigde' betekent een persoon die door een Verantwoordelijke Gast is uitgenodigd om in een Gedekte Accommodatie aanwezig te zijn.

'Limiet' betekent een miljoen Amerikaanse dollars (US $ 1.000.000), of het equivalent daarvan in de valuta waarin de Gedekte Accommodatie zich bevindt tegen de wisselkoers die van toepassing is op de datum van betaling door Airbnb onder deze Verhuurders Garantievoorwaarden van Airbnb.

'Standaard Wear and Tear' betekent de aantasting van de accommodatie die onder normaal gebruik en onder normale omstandigheden plaatsvindt.

'Verantwoordelijke gast' betekent de gast die je gedekte accommodatie heeft gereserveerd voor de periode waarin je de gedekte verliezen hebt geleden.

'Territorium' betekent de landen waar het Airbnb-platform accommodatie toestaat en de Verhuurdersgarantie beschikbaar is. Elk gebied waar de Verhuurdersgarantie niet beschikbaar is, wordt vermeld op de landingspagina van de Verhuurdersgarantie.

III. Beperkingen en uitsluitingen

De Verhuurdersgarantie van Airbnb betaalt alleen gedekte verliezen en betaalt geen van de volgende zaken ('Uitgesloten verliezen'):

 1. eventuele verliezen veroorzaakt door een gast of genodigde na het verstrijken van de reserveringsperiode die in de van toepassing zijnde advertentie wordt weergegeven.
 2. verliezen of schade aan gedekte eigendommen, die voortvloeien uit een reservering van een gedekte accommodatie door een verantwoordelijke gast, boven de limiet.
 3. in het geval van Schone Kunsten, verliezen of schade als de Schone Kunsten niet kan worden vervangen door andere van soortgelijke aard en kwaliteit en enig verlies of schade als gevolg van een reparatie-, restauratie- of herstelproces.
 4. alle verliezen, schade, kosten of uitgaven van welke aard dan ook, direct of indirect, veroorzaakt door, in verband met of als gevolg van een van de volgende:
  1. Uitgesloten woning;
  2. natuurverschijnselen, waaronder, maar niet beperkt tot, aardbevingen en weersomstandigheden zoals orkanen en tornado 's;
  3. overmatig gebruik van elektriciteit, gas, brandstof, water of andere nutsvoorzieningen voor de overdekte accommodatie;
  4. indirecte of verafgelegen oorzaken;
  5. bedrijfsonderbreking, verlies van marktwaarde en/of verlies van gebruik, met dien verstande dat de Verhuurdersgarantie van Airbnb wel het Inkomstenverlies van de Reservering dekt;
  6. verlies, schade of aantasting als gevolg van vertraging;
  7. mysterieuze verdwijning, verlies of tekort vermeld bij het opnemen van inventarisatie, of een onverklaar verlies van inventaris;
  8. handhaving van een wet of verordening (i) die de bouw, reparatie, vervanging, gebruik of verwijdering van eigendommen reguleert, met inbegrip van verwijdering van vuil, of (ii) vereist dat een eigendom gesloopt, met inbegrip van de kosten van het verwijderen van vuil;
  9. dieren, met inbegrip van letsel aan dieren, dierenzorg, instappen, medicijnen en alle andere diensten in verband met dieren, met uitzondering van schade veroorzaakt door bonafide hulpdieren, met inbegrip van hulpdieren en/of emotionele hulpdieren; of
  10. identiteitsdiefstal of identiteitsfraude
 5. alle verliezen, schade, kosten of uitgaven van welke aard dan ook, direct of indirect, veroorzaakt door of als gevolg van een van de volgende zaken, ongeacht een andere oorzaak of gebeurtenis die bijdraagt:
  1. elke vijandige daad of daad van oorlog, terrorisme, opstand of opstand;
  2. feitelijk of dreigend kwaadwillig gebruik van giftige biologische of chemische materialen;
  3. bijvoeglijke reactie of stralingen of besmetting;
  4. beroerte of vernietiging onder quarantaine of aangepaste regelgeving, of confiscatie in opdracht van een overheids- of overheidsinstantie;
  5. smokkelwaar, of illegaal vervoer of handel;
  6. elke oneerlijke daad, met inbegrip van maar niet beperkt tot diefstal, door jou of personen of entiteiten die door jou worden ingehouden om iets te doen in verband met Gedekte Eigendom, tenzij dergelijke personen of entiteiten een Verantwoordelijke Gast of Genodigde zijn en een dergelijke daad wordt gedaan zonder jouw medeweten; of
  7. gebrek aan elektriciteit, brandstof, water, gas, stoom, koelkast, riool, telefoon- of internetdiensten als gevolg van externe factoren.
 6. de volgende voorwaarden:
  1. defect vakmanschap, materiaal, bouw of design van welke oorzaak dan ook;
  2. aantasting, uitputting, roest, begroeiing of erosie, inherente vice- of latent defect;
  3. Gewone slijtage;
  4. het settelen, kraken, krimpen of uitbreiden van funderingen, vloeren, bestratingen, muren, plafonds of daken;
  5. veranderingen in de temperatuur of de relatieve luchtvochtigheid; of
  6. schade veroorzaakt door insecten, dieren of ongedierte (inclusief huisdieren), met uitzondering van schade veroorzaakt door bonafide hulpdieren, waaronder geleide en/of emotionele hulpdieren;
 7. op voorwaarde dat materiële schade als gevolg van een van de hierboven vermelde voorwaarden wordt gedekt door de Verhuurdersgarantie van Airbnb, zo niet anders uitgesloten onder de Verhuurdersgarantie van Airbnb.
 8. alle verliezen, schade, claims, kosten, uitgaven of andere bedragen die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met schimmel, meeldauw, schimmel, sporen, virus, bacteriën of ander microorganisme van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot een stof waarvan de aanwezigheid een werkelijke of potentiële bedreiging voor de gezondheid van de mens vormt. Deze uitsluiting is zelfs van toepassing als er (i) enig verlies van eigendommen of schade aan Gedekte Eigendommen is; (ii) een gevaar of oorzaak die hieronder wordt gedekt, al dan niet tegelijkertijd of in een volgorde daarvan; (iii) enig verlies van gebruik, bezetting of functionaliteit; of (iv) elke actie die vereist is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reparatie, vervanging, verwijdering, schoonmaak, verwijdering, verwijdering, verhuizing of stappen die zijn genomen om medische of juridische problemen aan te pakken.
 9. kosten die door een verhuurder in rekening worden gebracht bij een gast voor extra personen die zijn uitgenodigd voor of op een andere manier toegang bieden tot de gedekte accommodatie die niet zijn opgenomen in de reservering van de gast van een dergelijke gedekte accommodatie.
 10. Kosten die voortvloeien uit het verlies van, verlies van gebruik, schade aan, bevestiging van, onvermogen om toegang te krijgen of onvermogen om te manipuleren, worden niet alle elektronische gegevens betaald. 'Elektronische gegevens' betekent informatie, feiten of programma 's, opgeslagen als of op, aangemaakt of gebruikt op of verzonden naar of van elektronische media. 'Elektronische media' betekent computersoftware, waaronder software met systemen en applicaties, harde of drijvende schijven, CDROM 's, tapes, schijven, capsules, gegevensverwerkingsapparatuur of andere media die worden gebruikt met, elektronisch bediende apparatuur.

IV. Voorwaarden voor de Verhuurdersgarantie van Airbnb

Om in aanmerking te komen voor betaling onder deze Voorwaarden Verhuurdersgarantie, moet je volledig voldoen aan elk van de volgende voorwaarden. Als u niet volledig voldoet, voorkomt u dat u gedekte verliezen terugkrijgt. In alle gevallen zal de verantwoordelijkheid voor je zijn om aan te tonen dat je aan de volgende voorwaarden hebt voldaan.

U moet gedekte verliezen hebben geleden.

Je moet de betreffende Gedekte Accommodatie inspecteren om te bepalen of er sprake is van fysieke verliezen of schade aan een Gedekte Accommodatie en je moet Airbnb en de Verantwoordelijke Gast op de hoogte stellen van je klacht en proberen het verlies of de schade met de Verantwoordelijke Gast op te lossen binnen (i) veertien (14) dagen na de uitcheckdatum, of (ii) voordat je volgende gast incheckt. Je kunt aan deze verplichting voldoen door een claim in te dienen via het Resolutiecentrum van Airbnb.

Je mag geen feiten verkeerd hebben weergegeven of fraude of andere oneerlijke of misleidende handelingen hebben gepleegd in verband met de boeking van de Gedekte Accommodatie of de voorbereiding of indiening van een betalingsverzoek uit het verleden of heden onder de Voorwaarden van de Verhuurdersgarantie. Een dergelijke onjuiste voorstelling van zaken, fraude, oneerlijke of misleidende handeling door jou, op welk moment dan ook, zal resulteren in de weigering van alle openstaande betalingsverzoeken onder de Verhuurdersgarantievoorwaarden en de onmiddellijke beëindiging van deze Verhuurdersgarantievoorwaarden zoals deze op jou betrekking hebben, niettegenstaande Sectie VII hieronder.

Voor alle Gedekte eigendommen die beschadigd of vernietigd zijn als gevolg van een overtreding van de wet of strafbaar feit of diefstal of misdrijf en waarvoor je een Betalingsverzoekformulier voor de Verhuurdersgarantie van Airbnb indient, moet je een politierapport indienen waarin dergelijke Gedekte eigendommen worden vermeld en Airbnb een kopie van een dergelijk rapport verstrekken, door jou als waar en correct gecertificeerd.

Je moet Airbnb een bewijs van eigendom van of wettelijke verantwoordelijkheid voor de Gedekte Woning verstrekken in de vorm van ontvangstbewijzen, foto 's, video' s, documenten of andere gebruikelijke vormen van bewijs (inclusief, maar niet beperkt tot, beoordelings- of waarderingsformulieren of kennisgevingen die aan jou zijn gericht) die door jou zijn gecertificeerd als waar en correct en redelijkerwijs aanvaardbaar voor Airbnb.

Binnen dertig (30) dagen nadat je een gedekt verlies hebt geleden, moet je (i) een betalingsverzoekformulier voor de Verhuurdersgarantie van Airbnb invullen en indienen en (ii) een ondertekend en beëdigd bewijs van verlies aan ons leveren, tenzij we een schriftelijke verlenging van een dergelijke termijn verstrekken. Het bewijs van verlies moet uw kennis en overtuiging vermelden met betrekking tot het volgende:

 • Het tijdstip, de oorzaak en de oorsprong van het Gedekte Verlies, en het bewijs en het bewijs van een dergelijk verlies in de vorm van ontvangstbewijzen, foto 's, video' s, documenten en andere verifieerbare vormen van bewijs.
 • De eigendom, erfpacht of ander belang van u en alle andere partijen in het Gedekte Goed waarvoor Gedekte Schade wordt geclaimd.
 • De Werkelijke Contante Waarde en vervangingswaarde van elk item van het Gedekte Goed, evenals het bedrag van dergelijk verlies of schade aan elk item van dergelijke Gedekte Goederen.
 • Alle pandrechten, lasten, hypotheken, garanties en alle andere verzekeringsovereenkomsten, al dan niet geldig, die het Gedekte Goed dekken dat het onderwerp is van het Gedekte Verlies.
 • Alle wijzigingen in de titel, het gebruik, het beroep, de locatie, het bezit of de blootstellingen van de Gedekte Accommodatie sinds de datum van de Advertentie.
 • De identiteit van en andere informatie die bekend is over de Verantwoordelijke Gast, een Uitgenodigde en elke andere partij die aanwezig is op of gebruikmaakt van de Gedekte Accommodatie waar het Gedekte Object zich bevindt waarvoor het Gedekte Verlies wordt geclaimd op de datum van het Gedekte Verlies, en het doel waarvoor dergelijke Gedekte Accommodatie door dergelijke partijen werd gebruikt op een dergelijke datum en of het toen op gehuurde grond stond of niet.
 • De datum waarop u contact hebt opgenomen met de verantwoordelijke gast om betaling te vragen voor het verlies dat u claimt, en de datum waarop de verantwoordelijke gast het verlies heeft geweigerd of niet heeft betaald.

Als onderdeel van het hierboven beschreven ondertekende en beëdigde bewijs van verlies, moet u Airbnb alle informatie verstrekken waar het redelijkerwijs om vraagt om de werkelijke contante waarde met betrekking tot Gedekte woning te bepalen, inclusief: de oorspronkelijke aankoopprijs van dergelijke Gedekte woning, de datum waarop dergelijke Gedekte woning werd verworven, de staat van dergelijke Gedekte woning en de geschatte kosten van reparatie of vervanging van dergelijke Gedekte woning.

U moet (i) beschadigde Gedekte Goederen beschermen en behouden tegen verder verlies of schade en (ii) de beschadigde en onbeschadigde Gedekte Goederen onmiddellijk scheiden, in de best mogelijke volgorde plaatsen en een volledige inventaris van de verloren, vernietigde, beschadigde en onbeschadigde goederen verstrekken met gedetailleerde vermelding van de hoeveelheden, kosten, werkelijke contante waarde en het bedrag van het gevorderde verlies.

Je moet, zo vaak als redelijkerwijs kan worden gevraagd door Airbnb of de door Airbnb aangewezen personen (i) alles wat overblijft van beschadigde Gedekte eigendommen tentoonstellen en de schriftelijke verslagen van het onderzoek ondertekenen; (ii) alle boekhouding, zakelijke administratie, rekeningen, facturen en vouchers (originelen of gewaarmerkte kopieën als originelen verloren gaan) voor onderzoek overleggen en (iii) toestaan dat uittreksels en machinekopieën van het bovenstaande worden gemaakt.

Je moet Airbnb of de aangewezen persoon(s) toestaan om op alle redelijke tijdstippen inspecties van Gedekte Woningen uit te voeren. Het recht om inspecties uit te voeren, inspecties uit te voeren en analyses, adviezen of inspectierapporten uit te voeren, vormen echter geen toezegging van Airbnb of de verzekeraar van Airbnb om te bepalen of te garanderen dat beschadigde Gedekte Woningen veilig of gezond zijn. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een andere persoon vanwege een inspectie of niet-controle.

Je moet samenwerken met Airbnb, inclusief het ondertekenen van documenten, en tijdig reageren op redelijke verzoeken om aanvullende informatie of documentatie die Airbnb of de door Airbnb aangewezen personen kunnen vragen of verzoeken om het toepasselijke Betalingsverzoekformulier voor de Verhuurdersgarantie van Airbnb te verwerken.

Met betrekking tot Gedekte eigendommen die zijn onderworpen aan een lening, hypotheek of andere beveiligingsrente, moet u uw geldschieter/hypotheekhouder schriftelijk op de hoogte stellen van elk verlies dat vijftigduizend Amerikaanse dollars (US $ 50.000) bereikt of overschrijdt, en Airbnb een kopie van een dergelijke kennisgeving verstrekken. Als de geldschieter/hypotheekhouder u op de hoogte stelt dat de geldschieter/hypotheekhouder een verzekering en/of terugbetaling voor het verlies zoekt, moet u Airbnb schriftelijk op de hoogte stellen van het verzoek van de geldschieter/hypotheekhouder en een schriftelijk exemplaar van dat verzoek naar Airbnb sturen en alle andere informatie verstrekken om Airbnb in staat te stellen rechtstreeks met de geldschieter te communiceren. Als wordt vastgesteld dat een dergelijk verlies een gedekt verlies is, betalen we de verliesuitkering (en) aan de kredietgever tot de waarde van de hypotheek (onder voorbehoud van de uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden hierin), en we zullen u niet betalen tenzij en totdat uw geldelijke verplichting aan de kredietgever/hypotheekhouder is voldaan. Deze voorwaarde is van toepassing op de omvang van de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied.

U hebt volledige rechten op het bezit en de controle van beschadigde Gedekte eigendommen als de juiste tests worden uitgevoerd om aan te tonen welke eigendommen fysiek beschadigd zijn. U zult, met behulp van een redelijk oordeel, beslissen of de fysiek beschadigde Gedekte Goederen opnieuw kunnen worden verwerkt of verkocht. Als u vaststelt dat de Gedekte woning ongeschikt is voor herverwerking of verkoop, wordt de woning niet verkocht of afgestoten, behalve door u of met uw toestemming. Opbrengsten van de verkoop of andere vervreemding van dergelijke Gedekte Eigendommen gaan naar (i) de verzekeraar van Airbnb op het moment van de Gedekte Verliesafwikkeling, of (ii) u als dergelijke verkoop- of vervreemdingsopbrengsten worden ontvangen voorafgaand aan de Gedekte Verliesafwikkeling en dergelijke opbrengsten verminderen het bedrag van het Gedekte Verlies dat aan u verschuldigd is.

V. Beschikbaarheid van betalingsverzoeken van hosts

Betalingsformulier Verhuurdersgarantie van Airbnb

Airbnb zal de verwerking voltooien van elk Betalingsverzoekformulier voor de Verhuurdersgarantie van Airbnb dat je indient binnen een redelijke termijn na de datum waarop je (a) een Betalingsformulier voor de Verhuurdersgarantie van Airbnb hebt ingevuld en ingediend, en (b) Airbnb alle informatie en materialen hebt verstrekt die je moet verstrekken om te voldoen aan de voorwaarden die zijn uiteengezet in Sectie IV Voorwaarden voor de Verhuurdersgarantie van Airbnb hierboven. In ieder geval zullen we commercieel redelijke inspanningen leveren om de verwerking van je Betalingsverzoekformulier voor de Verhuurdersgarantie van Airbnb binnen drie (3) maanden na onze ontvangst van dergelijke documenten en informatie te voltooien. Als je een Goedgekeurd Betalingsverzoek ontvangt (zoals hieronder gedefinieerd), moet je als voorwaarde voor betaling aan jou onder de Verhuurdersgarantie van Airbnb de 'Overeenkomst voor Goedgekeurd Betalingsverzoek van de Verhuurdersgarantie van Airbnb' uitvoeren en aan Airbnb bezorgen, inclusief je overeenkomst:

 1. om Airbnb of haar verzekeraar alle rechten en rechtsmiddelen toe te kennen die je mogelijk hebt om bedragen die aan jou zijn betaald met betrekking tot een Goedgekeurd Betalingsverzoek (hieronder gedefinieerd) terug te vorderen van de Verantwoordelijke Gast of van een Uitgenodigde of van een andere partij die financieel verantwoordelijk is voor het Goedgekeurde Betalingsverzoek;
 2. om redelijkerwijs met ons samen te werken, inclusief, op ons verzoek, als getuige verschijnen in een rechtbank, arbitrage of soortgelijke procedure, als we het aan u betaalde bedrag met betrekking tot een Goedgekeurd Betalingsverzoek willen terugvorderen van de Verantwoordelijke Gast of van een Uitgenodigde of van een andere partij;
 3. airbnb en haar verzekeraar en alle functionarissen, directeuren, werknemers, aannemers en agenten van Airbnb vrijwaren en vrijwaren van verdere aansprakelijkheid of verplichtingen met betrekking tot de feiten en omstandigheden van de zaken en incidenten die zijn uiteengezet in het Betalingsverzoekformulier voor de Verhuurdersgarantie van Airbnb;
 4. desgevraagd het bedrag van een betaling in het kader van de Verhuurdersgarantie van Airbnb als 'vertrouwelijke informatie' te behandelen; en
 5. om ons bedragen terug te betalen die hoger zijn dan het Gedekte Verlies in het Goedgekeurde Betalingsverzoek als gevolg van een systeem- of betalingsverwerkingsfout.

De duur van de verwerkingsperiode van een Betalingsverzoekformulier voor de Verhuurdersgarantie van Airbnb dat je indient, hangt af van factoren zoals, maar niet beperkt tot: (i) het bedrag van de betaling dat je aanvraagt voor het Gedekte Verlies; (ii) de locatie van de Gedekte Accommodatie; (iii) de aard van de Gedekte Woning en de aard van de Gedekte Verlies; (iv) de volledigheid en het type documentatie en informatie die je Airbnb verstrekt met betrekking tot de Gedekte Verlies; en (v) het aantal Betalingsformulier voor de Verhuurdersgarantie van Airbnb dat momenteel wordt verwerkt voor andere Verhuurders.

Goedgekeurd betalingsverzoek

Als je een Betalingsverzoekformulier voor de Verhuurdersgarantie van Airbnb hebt ingediend en een dergelijk betalingsverzoek geheel of gedeeltelijk is goedgekeurd voor een Gedekt Verlies (een dergelijk goedgekeurd betalingsverzoek, een 'Goedgekeurd Betalingsverzoek'), ontvang je het bedrag van het Gedekte Verlies zoals berekend door Airbnb of de door Airbnb aangewezen personen. Het proces voor een dergelijke berekening van Gedekte verliezen wordt beschreven onder "Bepaling van het bedrag van het gedekte verlies" hieronder. Je wordt op de hoogte gebracht door Airbnb en als betalingsvoorwaarde hieronder moet je een uitgevoerde Goedgekeurde Betalingsaanvraagovereenkomst bij Airbnb afleveren. Airbnb kan gebruikmaken van externe serviceproviders om te helpen bij de verwerking van de Betalingsverzoeken voor de Verhuurdersgarantie van Airbnb en Airbnb of de door Airbnb aangewezen personen kunnen gebruikmaken van externe serviceproviders om te helpen bij het onderzoeken en aanpassen van betalingsverzoeken die daarmee verband houden.

Voor een goedgekeurd betalingsverzoek dat betrekking heeft op gedekte verliezen voor gedekte eigendommen die eigendom zijn van een andere partij dan u, behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, het volledige of een deel van het bedrag dat in een dergelijk goedgekeurd betalingsverzoek wordt gedekt, aan u of rechtstreeks aan de eigenaar van een dergelijk gedekt onroerend goed te betalen. Als een Airbnb Verhuurdersgarantie-betaling voor het geheel of een deel van een dergelijk bedrag rechtstreeks aan de eigenaar van een dergelijke Gedekte Woning wordt gedaan, ga je ermee akkoord dat een dergelijke betaling wordt behandeld voor het doel van het Goedgekeurde Betalingsverzoek als rechtstreeks aan jou betaald, en dat jij als enige verantwoordelijk bent voor het innen van een deel van een dergelijke betaling van de eigenaar van een dergelijke Gedekte Woning waarop jij wettelijk recht hebt. Voor de duidelijkheid: je vrijwaringsverplichtingen die hieronder onder de paragraaf 'Vrijwaring' worden uiteengezet, zijn van toepassing op claims die voortvloeien uit betalingen die zijn gedaan onder de Verhuurdersgarantie van Airbnb, inclusief maar niet beperkt tot betalingen die rechtstreeks aan de eigenaar van een Gedekte Woning zijn gedaan.

Bepaling van het bedrag van het gedekte verlies

Het bedrag van de gedekte verliezen zal worden berekend vanaf de datum van verlies, op de locatie van het verlies, en voor niet meer dan uw belang, met inachtneming van het volgende:

 1. Op blootgestelde films, records, manuscripten, tekeningen en elektronische media, de waarde blanco plus de kosten van het kopiëren van informatie uit back-up of van originelen van een vorige generatie. Kosten van onderzoek, engineering of het herstellen of opnieuw maken van verloren informatie of elektronische gegevens worden niet betaald.
 2. Op Fine Arts-artikelen, de minste van (i) de redelijke en noodzakelijke kosten om dergelijke eigendommen te herstellen of te herstellen naar de fysieke conditie die bestond op de datum van verlies; (ii) de kosten om het artikel te vervangen; en (iii) de huidige getaxeerde waarde. Als het Fine Arts-artikel deel uitmaakt van een paar of set, wordt u niet betaald (1) voor de kosten van het vervangen van onbeschadigde of resterende items die deel uitmaken van een dergelijk paar of set, (2) meer dan de verhouding die het verlies of het beschadigde item draagt tot de verzekerde waarde van een dergelijk paar of set, of (3) de kosten van het vervangen of repareren van onbeschadigde onderdelen van de Fine Arts-artikelen die deel uitmaken van een paar, set of suite of onderdeel van een gemeenschappelijk ontwerp of functie wanneer het verlies of de schade beperkt is tot een duidelijk identificeerbaar gebied of tot een specifiek onderdeel.
 3. Voor alle gedekte eigendommen (anders dan die beschreven in paragrafen 1 en 2 hierboven), is het verliesbedrag de mindere van (i) de werkelijke contante waarde; (ii) de kosten voor het herstellen van dergelijke beschadigde gedekte eigendommen; (iii) de kosten voor het herbouwen of vervangen van dergelijke gedekte eigendommen op dezelfde site met nieuwe materialen van zoals grootte, soort en kwaliteit; (iv) de kosten om op dezelfde of een andere site opnieuw op te bouwen, te repareren of te vervangen, maar niet de grootte en operationele capaciteit te overschrijden die er was op de datum van het gedekte verlies; of (v) de kosten om onherstelbare elektrische of mechanische apparatuur te vervangen, inclusief computerapparatuur en elektronische media, met apparatuur die het meest functioneel vergelijkbaar is met die beschadigde of vernietigd, zelfs als dergelijke apparatuur voordelen heeft en/of een verbetering in functie en/of een deel uitmaakt van een programma van verbetering van het systeem.
 4. Elk bedrag van gedekte verliezen dat verschuldigd is onder de Verhuurdersgarantie van Airbnb wordt verminderd met het bedrag dat al aan jou of ten behoeve van jou is betaald door een verantwoordelijke gast, genodigde of andere bron (zoals een verzekeraar of andere verantwoordelijke partij) voor hetzelfde gedekte verlies.
 5. Gedekte verliezen worden betaald in de valuta van de Verenigde Staten van Amerika, tenzij Airbnb, naar eigen goeddunken, ervoor kiest om verliezen in een andere valuta te betalen. Als valutaconversies vereist zijn, gebruiken we een systeembrede koers, bekend als de basiswisselkoers, voor valutaconversie met behulp van gegevens van een of meer derden, zoals OANDA (www.oanda.com).

De Verhuurdersgarantie van Airbnb is geen verzekeringspolis. Voor zover je bescherming wilt buiten de Verhuurdersgarantie van Airbnb, raadt Airbnb je ten zeerste aan om een verzekering af te sluiten die jou en je eigendommen dekt voor verliezen veroorzaakt door gasten of genodigden van gasten in het geval dat je verlies niet binnen de voorwaarden van de Verhuurdersgarantie van Airbnb valt.

VI. Erkenningen en overeenkomsten door de host

U erkent en gaat ermee akkoord dat:

 • De Verhuurdersgarantie van Airbnb is een garantie voor de verplichtingen van een Verantwoordelijke Gast jegens jou en is afhankelijk van het feit dat je eventuele rechten en rechtsmiddelen die je mogelijk hebt met betrekking tot een Goedgekeurd Betalingsverzoek van Airbnb aan jou moet terugvorderen van de Verantwoordelijke Gast of van een Uitgenodigde of van een andere partij die financieel verantwoordelijk is voor het Goedgekeurde Betalingsverzoek.
 • Airbnb biedt hosts de hierin beschreven voordelen van de Verhuurdersgarantie van Airbnb, uitsluitend met het doel het gebruik van het Airbnb-platform te bevorderen door klantenloyaliteit op te bouwen en het vertrouwen van klanten in het gebruik van het Airbnb-platform te versterken.
 • Deze Voorwaarden Verhuurdersgarantie zijn niet bedoeld als een aanbod om te verzekeren, vormen geen verzekering of een verzekeringscontract en nemen niet de plaats in van een verzekering die door u is verkregen of verkrijgbaar is. Bovendien zijn deze Verhuurdersgarantievoorwaarden geen verzekeringsovereenkomst zoals gedefinieerd in de standaardverzekeringspolis van een ISO-huurder of huiseigenaar.
 • De voordelen onder deze Voorwaarden Verhuurdersgarantie zijn uitsluitend zoals uiteengezet in de paragraaf getiteld “Verhuurdersgarantie van Airbnb” hierboven en dergelijke voordelen zijn niet toewijsbaar of overdraagbaar door jou, inclusief maar niet beperkt tot overdracht of toewijzing van rechtswege of in verband met je echtscheiding of overlijden.
 • Airbnb en/of haar verzekeraar behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken en naar eigen goeddunken de feiten en omstandigheden van een betalingsverzoek zoals uiteengezet in een Airbnb Verhuurdersgarantie Betalingsformulier dat je bij Airbnb indient, te onderzoeken (of onafhankelijk te laten onderzoeken), niettegenstaande je levering van alle informatie en materialen die je moet verstrekken om te voldoen aan de voorwaarden die zijn uiteengezet in de paragraaf 'Voorwaarden aan de Verhuurdersgarantie van Airbnb'.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat als je een claim indient onder deze Verhuurdersgarantie, je Airbnb toestemming geeft om alle communicatie tussen jou en de vermeende Verantwoordelijke Gast via het Airbnb-platform te bekijken.

Airbnb behoudt zich het recht voor om op elk moment alle bedragen die het in zijn bezit heeft te verrekenen met of in mindering te brengen op de bedragen die Airbnb op grond van deze Voorwaarden Verhuurdersgarantie aan je verschuldigd of betaald is, of om deze vervolgens te innen van een andere persoon of entiteit die verplicht is om je te vergoeden voor verliezen of schade.

Omdat deze Voorwaarden van de Verhuurdersgarantie een garantieovereenkomst vormen, is de theorie van vrijwaring van toepassing. Dus als de Gedekte Woning in kwestie of het risico dat verbonden is aan die Gedekte Woning wezenlijk verandert, heeft Airbnb recht op vrijstelling met betrekking tot eventuele garantieverplichtingen onder deze Voorwaarden Verhuurdersgarantie.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat Airbnb het recht heeft om, naar eigen goeddunken, de volledige of gedeeltelijke betaling onder deze Verhuurdersgarantievoorwaarden te weigeren omdat je te allen tijde niet voldoet aan je verplichtingen onder onze Voorwaarden, Betalingsvoorwaarden en Beleid en Standaarden zoals beschreven op https://www.airbnb.com/standards, die hierin zijn opgenomen.

VII. Wijziging of beëindiging van de voorwaarden van de Verhuurdersgarantie van Airbnb

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving in jouw rechtsgebied, behoudt Airbnb zich het recht voor om deze Voorwaarden voor Verhuurdersgarantie te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen of te beëindigen.

Als Airbnb deze Voorwaarden voor de Verhuurdersgarantie beëindigt, zal Airbnb je ten minste dertig (30) dagen voor een dergelijke beëindiging per e-mail op de hoogte stellen en zal Airbnb alle Betalingsverzoekenformulieren voor de Verhuurdersgarantie van Airbnb die je vóór de ingangsdatum van de beëindiging hebt ingediend, blijven verwerken, maar je recht om nieuwe Betalingsverzoeken voor de Verhuurdersgarantie van Airbnb in te dienen, wordt onmiddellijk beëindigd.

Als Airbnb deze Voorwaarden Verhuurdersgarantie wijzigt, zullen we de wijziging op het Airbnb Platform op https://www.airbnb.com/guarantee plaatsen. Airbnb blijft alle Betalingsverzoeken voor de Verhuurdersgarantie van Airbnb verwerken die je vóór de ingangsdatum van de wijziging hebt ingediend.

Naast en zonder beperking van de rechten van Airbnb zoals hierboven uiteengezet in de voorgaande paragraaf, behoudt Airbnb zich het recht voor om deze Voorwaarden voor Verhuurdersgarantie in het algemeen of in enig rechtsgebied te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen of te beëindigen, als: (i) deze Voorwaarden voor Verhuurdersgarantie worden opgevat als een aanbod om een verzekering of verzekeringsovereenkomst of verzekeringsovereenkomst of verzekeringsovereenkomst te verzekeren of te vormen door een overheids- of regelgevende instantie in enig rechtsgebied; (ii) Airbnb is verplicht om een licentie of vergunning van welke aard dan ook te verkrijgen om deze Voorwaarden voor Verhuurdersgarantie in enig rechtsgebied te blijven verstrekken; of (iii) Airbnb bepaalt of een rechtbank of arbiter van oordeel is dat de bepalingen van deze Voorwaarden voor Verhuurdersgarantie in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving. Als Airbnb deze Voorwaarden van de Verhuurdersgarantie wijzigt of beëindigt in overeenstemming met het voorgaande, verwerkt Airbnb alle Betalingsverzoeken van de Verhuurdersgarantie van Airbnb die je indient vóór of vanaf de ingangsdatum van een dergelijke wijziging of beëindiging, tenzij een dergelijke verwerking verboden is door de wet, regelgeving, verordening, bevel of decreet van een overheids- of andere autoriteit.

VIII. Subrogatie

Airbnb en/of de verzekeraar van Airbnb hebben het recht om tegen welke persoon of entiteit dan ook die verantwoordelijk zou zijn voor het veroorzaken van de verliezen of schade in kwestie, te subrogeren, zelfs als jij die persoon of entiteit bent. Verder ga je er hierbij mee akkoord dat je, met betrekking tot alle betalingen die onder de Verhuurdersgarantie van Airbnb door of namens Airbnb worden gedaan, zult helpen bij en volledig zult samenwerken met Airbnb met betrekking tot alle pogingen tot subrogatie.

IX. Vrijwaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen

Als je ervoor kiest om het Airbnb-platform als host te gebruiken, doe je dit op eigen risico. De Verhuurdersgarantie van Airbnb wordt verstrekt “zoals ze is”, zonder enige garantie, expliciet of impliciet.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat, voor zover maximaal toegestaan door de wet, het volledige risico dat voortvloeit uit je toegang tot en gebruik van het Airbnb-platform en je advertentie van accommodaties via het Airbnb-platform bij jou blijft. Noch Airbnb, noch enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van het Airbnb-platform is aansprakelijk voor incidentele, speciale, voorbeeldige of gevolgschade, inclusief gederfde winst, verlies van gegevens of verlies van goodwill, onderbreking van de service, computerschade of systeemstoring, of voor schade voor (1) persoonlijk of lichamelijk letsel of emotionele nood die voortvloeit uit of in verband met deze Verhuurdersgarantievoorwaarden, (2) uit het gebruik van of het onvermogen om het Airbnb-platform te gebruiken, (3) uit communicatie, interacties of vergaderingen met andere gebruikers van het Airbnb-platform of andere personen met wie u communiceert of communiceert als gevolg van uw gebruik van het Airbnb-platform, of (4) uit uw advertentie van een accommodatie via het Airbnb-platform. Airbnb is niet aansprakelijk voor dergelijke schade die hierboven is beschreven, ongeacht of deze is gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of enige andere juridische theorie, en of Airbnb al dan niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, zelfs als een beperkt rechtsmiddel dat hierin wordt uiteengezet, niet voldoet aan het essentiële doel ervan.

Met uitzondering van de verplichting van Airbnb om bedragen aan u te betalen op grond van een Goedgekeurd Betalingsverzoek onder deze Voorwaarden Verhuurdersgarantie, zal de totale aansprakelijkheid van Airbnb die voortvloeit uit of in verband staat met (a) deze Voorwaarden Verhuurdersgarantie in geen geval hoger zijn dan de bedragen die Airbnb aan u heeft betaald in de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan het evenement dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid, of honderd dollar ($ 100), indien dergelijke betalingen niet zijn gedaan. De hierboven uiteengezette beperkingen van schadevergoeding zijn fundamentele elementen van de basis van de overeenkomst tussen Airbnb en jou. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting voor bepaalde beperkingen van aansprakelijkheid niet toe, dus de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Als je buiten de VS woont, heeft dit geen invloed op de aansprakelijkheid van Airbnb voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, noch op frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, onjuiste voorstelling van zaken over een fundamentele kwestie of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Als je in de EU woont, is Airbnb op grond van wettelijke bepalingen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers, directeuren of andere plaatsvervangende agenten. Hetzelfde geldt voor het aannemen van garanties of enige andere strikte aansprakelijkheid, of in geval van een verwijtbaar letsel aan het leven, de ledematen of de gezondheid. Airbnb is aansprakelijk voor nalatige schendingen van essentiële contractuele verplichtingen door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers, directeuren of andere plaatsvervangende agenten. Essentiële contractuele verplichtingen zijn dergelijke verplichtingen van Airbnb op wiens goede nakoming je regelmatig vertrouwt en moet vertrouwen voor de goede uitvoering van het contract, maar het bedrag is beperkt tot de normaal voorkomende voorzienbare schade. Elke extra aansprakelijkheid van Airbnb is uitgesloten.

X. Overeenkomst inzake geschillenbeslechting en arbitrage

 1. Toepassing. Deze arbitrageovereenkomst is alleen op u van toepassing als uw land van verblijf of vestiging de Verenigde Staten is. Als uw land van verblijf of vestiging niet de Verenigde Staten is en u toch probeert een rechtsvordering in te stellen tegen Airbnb in de Verenigde Staten, is deze arbitrageovereenkomst van toepassing voor het bepalen van de drempelvraag of deze sectie X op u van toepassing is en alle andere drempelbepalingen, waaronder ingezetenschap, arbitrage, locatie en toepasselijk recht.
 2. Overzicht van het geschillenbeslechtingsproces. Airbnb zet zich in om deel te nemen aan een consumentvriendelijk geschillenbeslechtingsproces. Daartoe voorzien deze Voorwaarden Verhuurdersgarantie in een tweedelig proces voor personen op wie deze Sectie X van toepassing is: (1) een informele onderhandeling rechtstreeks met het klantenserviceteam van Airbnb (beschreven in Sectie X.3 hieronder), en indien nodig (2) een bindende arbitrage die wordt beheerd door de American Arbitration Association (“AAA”). Jij en Airbnb behouden elk het recht om hulp te zoeken bij de rechtbank voor geringe vorderingen als alternatief voor arbitrage.
 3. Verplichte Pre-Arbitrage Geschillenbeslechting en Kennisgeving. Ten minste 30 dagen voorafgaand aan het initiëren van een arbitrage, komen jij en Airbnb overeen om de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen van het geschil en te goeder trouw te proberen een informele oplossing te onderhandelen. Je moet je bericht van geschil naar Airbnb sturen door het te mailen naar de agent van Airbnb voor service: CSC Lawyers Incorporating Service, 2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N, Sacramento, Californië 95833. Airbnb stuurt het geschilbericht naar het e-mailadres dat aan je Airbnb-account is gekoppeld. Een kennisgeving van geschil moet omvatten: de naam van de partij en de voorkeurscontactinformatie, een korte beschrijving van het geschil en de gevraagde hulp. Als de partijen niet in staat zijn om het geschil binnen de periode van 30 dagen op te lossen, kan alleen dan een van beide partijen beginnen met arbitrage door het indienen van een schriftelijke vordering tot arbitrage (beschikbaar op www.adr.org) bij de AAA en het verstrekken van een kopie aan de andere partij zoals gespecificeerd in de AAA-regels (beschikbaar op www.adr.org).
 4. Overeenkomst tot arbitrageJij en Airbnb gaan er wederzijds mee akkoord dat elk geschil, claim of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met deze Verhuurdersgarantievoorwaarden of de toepasselijkheid, schending, beëindiging, geldigheid, handhaving of interpretatie daarvan, of enig gebruik van het Airbnb-platform, de Verhuurdersdiensten of enige Inhoud (gezamenlijk "Geschillen") zal worden beslecht door bindende individuele arbitrage (de "Arbitrageovereenkomst"). Als er een geschil is over de vraag of deze arbitrageovereenkomst kan worden afgedwongen of van toepassing is op ons geschil, stemmen jij en Airbnb ermee in dat de arbiter dat probleem zal oplossen.
 5. Uitzonderingen op de arbitrageovereenkomst. Jij en Airbnb komen elk overeen dat de volgende oorzaken van actie en/of claims voor noodgevallen uitzonderingen zijn op de Arbitrageovereenkomst en worden ingesteld in een procedure in een bevoegde rechtbank (zoals gedefinieerd in artikel 22 van de Voorwaarden): (i) elke claim of oorzaak van actie met betrekking tot daadwerkelijke of dreigende schending, verduistering of schending van de auteursrechten van een partij, handelsmerken, handelsgeheimen, nalatigheden of andere intellectuele eigendomsrechten; (ii) elke claim of oorzaak van actie waarbij sprake is van noodhulp op grond van dringende omstandigheden (bijv. dreigend gevaar of beroep op een misdaad, hacken, cyber-attack); of (iii) een verzoek om te verhelpen van een noodsituatie. Jij en Airbnb gaan ermee akkoord dat het verhaal van een gerechtelijk bevel wordt voortgezet na de arbitrage van alle arbitraire claims, rechtsmiddelen of oorzaken van actie, en zal worden opgeschort in afwachting van de uitkomst van de arbitrage op grond van artikel 3 van de Federal Arbitration Act.   
 6. Arbitrageregels en toepasselijk recht. Deze arbitrageovereenkomst getuigt van een transactie in de interstatelijke handel en de federale arbitragewet regelt alle inhoudelijke en procedurele interpretatie en handhaving van deze bepaling. De arbitrage zal worden beheerd door AAA in overeenstemming met de Consumer Arbitration Rules en/of andere AAA-arbitrageregels die van toepassing zijn verklaard door de AAA (de "AAA-regels") die op dat moment van kracht zijn, behalve zoals hier gewijzigd. De AAA-regels zijn beschikbaar op www.adr.org.  Om arbitrage te initiëren, moet een ingevulde schriftelijke eis (beschikbaar op www.adr.org) worden ingediend bij de AAA en worden verstrekt aan de andere partij, zoals gespecificeerd in de AAA-regels.
 7. Wijziging van AAA-regels - Arbitrage Hoorzitting/Locatie. Om de arbitrage het handigst voor je te maken, stemt Airbnb ermee in dat elke vereiste arbitragehoorts kan worden gehouden, naar eigen keuze: (a) in de Amerikaanse provincie waar je woont; (b) in San Francisco County; (c) via telefoon- of videoconferentie; of (d) als alle partijen het eens zijn, door uitsluitend documenten bij de arbiter in te dienen.  
 8. Wijziging van AAA-regels - advocaatkosten en kosten. Uw arbitragekosten en uw aandeel in de vergoeding van arbiters worden beheerst door de AAA-regels en, indien van toepassing, beperkt door de AAA-consumentenregels. Als dergelijke kosten door de arbiter als buitensporig worden beschouwd, betaalt Airbnb dergelijke buitensporige arbitragekosten en onkosten. Elke partij kan een verzoek indienen dat de arbiter honoraria en kosten van advocaten toekent wanneer hij bewijst dat de andere partij een claim, cross-claim of verdediging heeft ingediend die feitelijk of wettelijk ongegrond is, te kwader trouw of met het oog op intimidatie is gebracht, of anderszins lichtzinnig is, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving en de AAA-regels.
 9. Beslissing van de arbiter. De beslissing van de arbiter zal de essentiële bevindingen en conclusies bevatten waarop de arbiter de uitspraak heeft gebaseerd. Het vonnis over het arbitraal vonnis kan worden gevoegd bij elke rechtbank met de juiste jurisdictie. De arbiter kan alle hulp die is toegestaan door de wet of de AAA-regels toekennen, maar declarerende of gerechtelijke hulp kan alleen op individuele basis worden toegekend en alleen voor zover nodig om hulp te bieden die gerechtvaardigd is door de individuele claim van de eiser.
 10. Jury Trial Waiver. Jij en Airbnb erkennen en gaan ermee akkoord dat we elk afstand doen van het recht op een juryrechtspraak met betrekking tot alle arbitraire geschillen.
 11. Geen groepsacties of representatieve procedures. Jij en Airbnb erkennen en gaan ermee akkoord dat we, voor zover toegestaan door de wet, elk afstand doen van het recht om als eiser of klasgenoot deel te nemen aan een vermeende class action-rechtszaak, class-wide arbitrage, private procureur-generaal actie of een andere representatieve of geconsolideerde procedure. Tenzij we schriftelijk akkoord gaan, mag de arbiter niet meer dan de vorderingen van één partij consolideren en mag hij anderszins geen enkele vorm van een groeps- of representatieve procedure voorzitten. Als er een definitieve rechterlijke beslissing is dat toepasselijk recht zich verzet tegen de tenuitvoerlegging van de verklaring van afstand in deze paragraaf met betrekking tot een claim, oorzaak van actie of gevraagde remedie, dan zal die claim, oorzaak van actie of gevraagde remedie, en alleen die claim, oorzaak van actie of gevraagde remedie, worden gescheiden van deze overeenkomst om te arbitreren en zal worden voorgelegd aan een rechtbank van bevoegde jurisdictie.  In het geval dat een claim, oorzaak van de actie of de gevraagde remedie wordt verbroken op grond van deze paragraaf, dan zijn u en wij het erover eens dat de claims, oorzaken van de actie of de gevraagde remedies die niet onderworpen zijn aan arbitrage zal worden opgeschort totdat alle arbitraire claims, oorzaken van de actie en de gevraagde remedies worden opgelost door de arbiter.
 12. Scheidbaarheid. Behalve zoals bepaald in paragraaf X.11, in het geval dat een deel van deze arbitrageovereenkomst als illegaal of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling verbroken en wordt de rest van de arbitrageovereenkomst volledig van kracht.  
 13. Wijzigingen in de overeenkomst met arbitrage. Als Airbnb deze Sectie X wijzigt na de datum waarop je voor het laatst deze Voorwaarden voor Verhuurdersgarantie hebt geaccepteerd (of eventuele latere wijzigingen in deze Voorwaarden voor Verhuurdersgarantie hebt geaccepteerd), kun je die wijziging afwijzen door ons binnen 30 dagen na de datum waarop de wijziging van kracht wordt een schriftelijke kennisgeving (inclusief per e-mail) te sturen. Het weigeren van een nieuwe wijziging herroept of wijzigt echter niet uw voorafgaande toestemming voor eerdere overeenkomsten om een geschil tussen u en Airbnb te arbitreren (of uw voorafgaande toestemming voor eventuele latere wijzigingen daarvan), die van kracht blijven en afdwingbaar zijn met betrekking tot een geschil tussen u en Airbnb.
 14. Overleving. Behalve zoals bepaald in Sectie X.12 en onder voorbehoud van Sectie 13.6 van de Voorwaarden, zal deze Sectie X elke beëindiging van deze Verhuurdersgarantievoorwaarden overleven en van toepassing blijven, zelfs als je stopt met het gebruik van het Airbnb-platform of je Airbnb-account beëindigt.

XI. Algemene bepalingen

Vrijwaring

Je stemt ermee in om Airbnb en haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen en hun functionarissen, directeuren, werknemers en agenten vrij te stellen, te verdedigen, te vrijwaren en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met de Verhuurdersgarantie van Airbnb en deze Verhuurdersgarantievoorwaarden.

Als u de Accommodatie huurt (in plaats van bezit te hebben) die u als Gedekte Accommodatie vermeldt, is de onmiddellijk voorafgaande paragraaf specifiek van toepassing op elk geschil tussen u en de eigenaar van de Accommodatie. Je bent volledig verantwoordelijk voor het veiligstellen van de toestemming van de verhuurder om de accommodatie bij Airbnb te adverteren en te voldoen aan de reikwijdte van eventuele verleende toestemming.

Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden Verhuurdersgarantie vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen Airbnb en jou met betrekking tot de Verhuurdersgarantie van Airbnb en deze Voorwaarden Verhuurdersgarantie, en vervangen en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen Airbnb en jou met betrekking tot de Verhuurdersgarantie van Airbnb.

Opdracht

Je mag deze Verhuurders Garantievoorwaarden niet overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Airbnb. Elke poging van u om deze Verhuurders Garantievoorwaarden toe te wijzen of over te dragen, zonder dergelijke toestemming, is nietig en heeft geen effect. Airbnb kan deze Voorwaarden voor Verhuurdersgarantie naar eigen goeddunken en zonder beperkingen toewijzen of overdragen. Je recht om de Overeenkomst met Airbnb te beëindigen blijft onaangetast. Onder voorbehoud van het voorgaande zijn deze Verhuurders Garantievoorwaarden bindend en in het voordeel van de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

Kennisgevingen

Tenzij anders vermeld, zullen alle kennisgevingen of andere mededelingen aan Leden die zijn toegestaan of vereist onder deze Overeenkomst, schriftelijk gebeuren en door Airbnb worden gedaan via e-mail, kennisgeving van het Airbnb-platform of berichtenservice (inclusief sms en WeChat). Voor kennisgevingen aan Leden die buiten Duitsland wonen, wordt de datum van ontvangst beschouwd als de datum waarop Airbnb de kennisgeving verzendt.

Beheersing van het recht en de jurisdictie

Deze Voorwaarden Verhuurdersgarantie worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de artikelen 22 en 25 van de Voorwaarden.

Afstand en scheidbaarheid

Het verzuim van Airbnb om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden Verhuurdersgarantie af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van toekomstige handhaving van dat recht of die bepaling. De verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling is alleen van kracht als deze schriftelijk is ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van Airbnb. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden Verhuurdersgarantie, doet de uitoefening door een van beide partijen van een van haar rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden Verhuurdersgarantie geen afbreuk aan haar andere rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden Verhuurdersgarantie of anderszins. Als om welke reden dan ook een arbiter of een bevoegde rechtbank een bepaling van deze Verhuurders Garantievoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar acht, wordt die bepaling gehandhaafd voor zover maximaal toegestaan en blijven de andere bepalingen van deze Verhuurders Garantievoorwaarden volledig van kracht.

XII. Contact opnemen met Airbnb

Als je vragen hebt over deze Voorwaarden van de Verhuurdersgarantie van Airbnb, kun je ons een e-mail sturen.

Gerelateerde artikelen

Krijg hulp bij je reserveringen, account en nog veel meer.
Inloggen of aanmelden