Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Verantwoord verhuren in de Verenigde Staten

  We raden hosts aan om goed na te denken over hun verantwoordelijkheden. Verhuren levert mooie ervaringen op, maar vraagt ook om een zekere mate van betrokkenheid. Naast de standaardvereisten waaraan alle hosts moeten voldoen, hebben we ook nog een paar richtlijnen opgesteld om verantwoord te verhuren.*

  Hygiëne en gezondheid

  Algemene informatie over het aangescherpte schoonmaakprotocol in vijf stappen van Airbnb vind je in de algemene informatie over het verhuren van accommodaties.

  Belangrijkste aanbevelingen voor de schoonmaak

  Algemene informatie

  Veiligheid

  Hoe zorg ik dat mijn ruimte veilig is voor gasten?

  Noodprocedures

  Contactgegevens

  Maak een lijstje met daarop het plaatselijke alarmnummer, het dichtstbijzijnde ziekenhuis, het telefoonnummer waarop gasten je in geval van nood kunnen bereiken en het nummer van degene die voor je waarneemt. Zorg ook dat je gasten weten hoe ze bij vragen of problemen contact met je moeten opnemen.

  Benodigdheden

  Zorg dat er een verbandtrommel aanwezig is.

  Brandpreventie

  Hang voldoende goed functionerende rook- en koolmonoxidemelders op en zorg dat je woning aan de geldende brandveiligheidsvoorschriften van de overheid voldoet (zoals het Bouwbesluit). Zorg dat er een goed functionerende en goed onderhouden brandblusser aanwezig is.

  Uitgangen

  Zorg dat de nooduitgang en vluchtweg duidelijk gemarkeerd zijn en hang in je woning een ontruimingsplattegrond op.

  Gevaarlijke situaties tot een minimum beperken

  Privacy

  Respecteer altijd de privacy van je gasten. Als er beveiligingscamera's of andere bewakingsapparaten in of rond de woning aanwezig zijn, moet je dat duidelijk kenbaar maken. Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende nationale, provinciale en gemeentelijke wet- en regelgeving en daar volledig aan voldoet.

  Aantal aanwezigen

  Maak duidelijk hoeveel mensen er maximaal in je accommodatie aanwezig mogen zijn. Mogelijk hanteert de plaatselijke overheid daar richtlijnen voor.

  Veiligheid in en rond je woning

  Kijk of er in je woning plekken zijn waar gasten zouden kunnen vallen of struikelen. Verhelp eventuele gevaarlijke situaties of geef die duidelijk aan. Werk alle in het zicht liggende kabels weg. Zorg dat de trappen veilig zijn en een leuning hebben. Verwijder alle voorwerpen die gevaar voor je gasten kunnen opleveren of berg deze op achter slot en grendel.

  Kindveilig maken

  Zorg dat je woning veilig is voor kinderen of stel gasten op de hoogte van mogelijke gevaren.

  Klimaatbeheersing

  Zorg dat je woning goed geventileerd is en dat de thermostaat makkelijk te vinden is en naar behoren werkt. Zorg ervoor dat gasten weten hoe ze de verwarming veilig kunnen gebruiken.

  Buren

  Hoe kan ik rekening houden met mijn buren?

  Regels van het gebouw

  Als er regels gelden voor de gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw, geef je die door aan je gasten. Het is ook een goed idee om je buren te laten weten dat je gasten krijgt. Maak je gasten daarnaast duidelijk dat ze de buren niet moeten lastigvallen (dus niet op hun deur kloppen of bij hen aanbellen als ze naar binnen willen).

  Roken

  Als roken bij jou niet is toegestaan, raden we aan bordjes op te hangen om je gasten hierop te attenderen. Als roken wel is toegestaan, zorg dan voor voldoende asbakken.

  Parkeren

  Stel gasten op de hoogte van eventuele parkeerregels voor je gebouw of wijk.

  Geluidsoverlast

  Herinner gasten eraan dat ze geen lawaai mogen maken. Denk er goed over na of je baby's, huisdieren en/of feestjes wilt toestaan. Stel regels op voor gasten die mensen willen uitnodigen en zorg dat al je gasten op de hoogte zijn van je regels voor feestjes.

  Huisdieren

  Als je huisdieren toestaat, informeer je gasten dan over parken in de buurt en de plaatselijke gebruiken (zoals het opruimen van hondenpoep). Zorg voor een reserveplan voor het geval dat een huisdier van een gast de buren stoort (zoals het nummer van een nabijgelegen dierenopvang).

  Huisregels

  Om onaangename verrassingen te voorkomen kun je bovenstaande informatie opnemen in je Huisregels op je Airbnb-advertentieprofiel.

  Machtigingen

  Wie moet ik op de hoogte stellen dat ik via Airbnb verhuur?

  Contracten

  Controleer of het VvE-reglement geen verbod op onderhuur of andere verhuurbeperkingen bevat. Als je huurt, lees dan je de huurovereenkomst en neem zo nodig eerst contact op met de verhuurder. Je kunt eventueel een bijlage in je contract laten opnemen met aanvullende bepalingen van de VvE of verhuurder en waarin de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van alle partijen staan beschreven.

  Huisgenoten

  Als je huisgenoten hebt, kun je eventueel een schriftelijke overeenkomst opstellen waarin je opneemt hoe vaak je van plan bent om gasten te ontvangen, hoe je ervoor zorgt dat gasten zich aan de Huisregels houden en of je de inkomsten deelt.

  Buren

  Bedenk of je de buren van je verhuurplannen op de hoogte moet stellen, bijvoorbeeld om uit te leggen hoe je voorkomt dat je gasten voor overlast zorgen.

  Sociale huurwoningen

  Als je in een sociale huurwoning woont of huursubsidie krijgt, kunnen er andere regels gelden. De beheerder van het gebouw kan dit soort vragen wellicht beantwoorden.

  Algemene voorschriften

  Welke lokale voorschriften zijn van toepassing op mij?

  Belastingen

  Zoek van tevoren uit of je belasting moet innen of een bedrijfsvergunning nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan toeristenbelasting, belasting op kortetermijnverhuur, omzetbelasting (btw) of inkomstenbelasting.

  Vergunningen of registratievereisten

  Controleer of je een speciale vergunning nodig hebt, wat het bestemmingsplan is en of er bepaalde veiligheids- en gezondheidsvoorschriften gelden. De gemeente en andere overheidsinstellingen die over het woningbeleid gaan kunnen je hierover informeren.

  Huursubsidie of gereguleerde huur

  Als je huursubsidie krijgt of in een woning woont waarvan de huur wordt gereguleerd, kunnen er andere regels gelden. Als je vragen hebt over dit onderwerp, neem dan contact op met de plaatselijke huurdersvereniging.

  Lokale regelgeving

  Kies hieronder een locatie voor specifieke informatie over een stad, provincie of regio. Als jouw locatie niet wordt vermeld, kun je algemene informatie over lokale regelgeving lezen.

  Belangrijke dingen om te controleren

  Belastingen

  Belastingen kunnen ingewikkeld zijn, dus neem de tijd om de regels te begrijpen die op jou en je situatie van toepassing zijn.

  Ernst & Young (EY) heeft voor Airbnb-hosts een overzicht opgesteld over de Amerikaanse belastingheffing op verhuurinkomsten: algemene richtlijnen voor belasting over verhuurinkomsten van Ernst & Young in de VS (Engels). Uit deze informatie wordt duidelijk hoe je belastingaangifte moet doen en welke andere belastingverplichtingen er gelden voor de inkomsten uit jouw verhuuractiviteit via Airbnb of andere platforms. De door Ernst & Young verstrekte informatie heeft uitsluitend betrekking op de Amerikaanse inkomstenbelasting en zijn geen richtlijnen voor toeristenbelasting, hotelbelasting, belasting toegevoegde waarde of andere belastingen.

  Disclaimer: dat Airbnb het overzicht van Ernst & Young deelt, betekent niet dat we dit bedrijf aanbevelen. Fiscaal advies is ingewikkeld en je moet je eigen verantwoordelijkheden nemen als je advies inwint. Airbnb is niet verantwoordelijk voor belastingadvies of ander advies verstrekt door een externe organisatie.

  Verzekering

  Welke verzekering moet ik afsluiten voor mijn woning?

  Verhuurdersgarantie

  Airbnb voorziet in een Verhuurdersgarantie voor hosts, maar dit is geen vervanging voor de verzekeringen die je als huiseigenaar of huurder kunt afsluiten.

  Basisdekking

  Controleer de polis van je huiseigenaar- of huurdersverzekering om er zeker van te zijn dat je voldoende dekking hebt.

  Aansprakelijkheid

  Zorg dat je een adequate aansprakelijkheidsdekking en inboedelverzekering hebt.

  Meer informatie over hoe Airbnb werkt vind je in ons Helpcentrum.

  * Airbnb heeft geen controle over het gedrag van hosts en wijst alle aansprakelijkheid af. Hosts die zich niet aan hun verantwoordelijkheden houden, worden mogelijk geschorst of van de Airbnb-website verwijderd.

  Heb je de hulp gekregen die je nodig had?