Ga direct naar inhoud

Aanbevelingen van locals voor de beste gebedsplaatsen

Church
“Transmarus, bisschop van Doornik en Noyon zou op deze plaats in 942 een kerkje gewijd hebben aan de heilige Johannes de Doper. Van de hierop volgende Romaanse kerk, die dateert van het midden van de 12e eeuw, vinden onze bezoekers nog sporen terug in de rijk met fresco’s versierde crypte. Gent, in de Middeleeuwen een rijke en machtige stad, kon het zich steeds veroorloven grotere en rijkere kerken te bouwen. Zo werd de Sint-Janskerk in de loop van de 15e en 16e eeuw omgebouwd in de gotische stijl. Ongeveer in het midden van de 16e eeuw had het gebouw uiterlijk de vorm die het nu nog heeft. Maar er waren andere veranderingen op til. Na de Gentse opstand van 1539 werd onder meer de eeuwenoude Sint- Baafsabdij opgeheven. De abt en monniken van deze abdij werden geseculariseerd en kregen de titel van kanunnik. Hun kapittel ging over naar de Sint Janskerk, die Sint-Bavo als nieuwe patroonheilige kreeg. In 1559 werd het bisdom Gent opgericht en werd de kerk een kathedraal. Onder de lange rij van herders van het bisdom Gent moet zeker de figuur van de zevende bisschop, Antonius Triest, vermeld worden. Het rijke, barokke interieur van de kathedraal zoals we die nu nog zien draagt zijn krachtige stempel. Einde restauratie van de Toren De werken voor de restauratie van de toren startte op 1 januari 2013. De vier jaar durende restauratie werd binnen de voorziene termijn en een budget van € 6.300.000 afgerond. Het einde van de restauratie van de toren werd gevierd op vrijdag 12 mei 2017. Bij deze werken werd het stenen buitenparament van de toren gereinigd, werden verweerde stenen vervangen door nieuwe van dezelfde steensoort. De stabiliteit van de vier hoektorentjes werd aangepakt en de stenen hogels werden vernieuwd. Binnen in de toren werden de balken en houten vloeren van de verschillende verdiepingen en de klokkenstoel aangepakt. De deuren en ramen van de toren werden vernieuwd. De daken en verscheidene flankeertorentjes kregen een opfrisbeurt. Tenslotte kreeg het grote glasraam een dubbele beglazing en werd het maaswerk grondig gerestaureerd. Met het voltooien van de restauratie van de toren eindigen evenwel de grote werken rondom de kathedraal niet. Volop wordt aan de oppuntstelling van het hefboomproject gewerkt, dat de betere ontsluiting van onze kathedraal en het Lam Gods mogelijk moet maken. Daaraan is de restauratie van de vijf as kapellen gekoppeld. Dit is een prestigieus project dat kadert in de restauratie van het Lam Gods, het Van Eyckjaar en het initiatief van Toerisme Vlaanderen rond deze Vlaamse Meester. ”
 • Door 23 locals aangeraden
Premise
“Interesse in de Vlaamse Primitieve schilderkunst ? De triptiek , " Het Lam Gods " van Van Eyck is daar te zien . ”
 • Door 24 locals aangeraden
Historic Site
“Dit is een minder gekend stukje Gent, maar oh zo mooi en rustig, verscholen in de stad!”
 • Door 11 locals aangeraden
Church
“Rond Sint Jacobs en de vlasmarkt heb je allerlei leuke bars waar altijd wel een concertje plaats heeft. Op vrijdag, zaterdag en zondag heb je hier ook de antiekmarkt. ”
 • Door 9 locals aangeraden
Church
“Deze in Doornikse blauwe steen opgetrokken kerk is één van de mooiste voorbeelden van de Scheldegotiek. Uniek is de zogenaamde vieringtoren die niet boven de ingang, maar boven de kruising van hoofd- en zijbeuken staat. Hij fungeert als een soort natuurlijke lantaarn, omdat het licht via de toren de dwarsbeuk binnenvalt.”
 • Door 4 locals aangeraden
Begraafplaats
“Very pretty to do a small walk. It is called 'the small Père-la-chaise-of Ghent' and it has a chapel with nice exhibitions in it ones in a while. One of my favorite places in the neighborhood. ”
 • Door 5 locals aangeraden
Church
“Oldest beguinage of Ghent. This is actually a lovely spot to just sit and relax. When weather is sunny you can have a picknick here just like the locals.”
 • Door 4 locals aangeraden
Church
“Sint-Michielskerk De spits van de Sint-Michielskerk had hoog boven alle andere moeten uitsteken. Maar helaas, geen geld, geen toren. De kerk door de eeuwen heen In de 12de eeuw stond in het gebied Overleie een kapel gewijd aan de heilige Michaël. Dit bedehuis werd in de 13de eeuw tweemaal door brand verwoest en heropgebouwd. In het begin van de 15de eeuw was de kerk bouwvallig en te klein geworden. In 1440 startten de werken aan de nieuwe gotische kerk. Schip en transept waren in het begin van de 16de eeuw voltooid. Tijdens de godsdiensttwisten van de late 16de eeuw vielen de bouwwerken stil. In 1623 werd opnieuw gestart met het bouwen van een nieuw koor met kooromgang en kranskapellen in laatgotische stijl. Onafgewerkte toren Door gebrek aan financiële middelen werd de westtoren maar gedeeltelijk uitgevoerd. Pas in 1828 kreeg de onafgewerkte toren definitief een plat dak. In het begin van de 20ste eeuw was het westportaal aan restauratie toe. De oude sacristie moest in 1908 plaats ruimen voor de Sint-Michielsbrug. De sacristie werd vervangen door een nieuw gebouw in neobarokke stijl. Belangrijke restauratiewerken aan de kranskapellen werden uitgevoerd vanaf 1967. Interieur Opvallend in het interieur is het contrast tussen de rode baksteen, gebruikt voor de muur- en gewelfvlakken, en de kalkzandsteen die toegepast werd voor alle dragende en ondersteunende delen zoals zuilen, bogen en gewelfribben. De vorm van de net- en stergewelven is kenmerkend voor de late gotiek. In de kerk bevinden zich talrijke schilderijen en beelden van bekende meesters, onder meer Christus aan het kruis van Antoon Van Dyck in de noordelijke kruisbeuk. ”
 • Door 5 locals aangeraden
Church
“Jarenlang stond ze verborgen achter stellingen, maar vandaag kun je haar - tijdens de erediensten of bijzondere gelegenheden - in volle glorie bewonderen. De monumentale muurschilderingen binnenin geven het interieur een unieke oosters-Byzantijnse sfeer.”
 • Door 2 locals aangeraden
Begraafplaats
“Zelf nog niet geweest, maar het schijnt er heel gezellig en rustig én imposant te zijn!”
 • Door 3 locals aangeraden
Church
“Beautiful Sint-Pieters Church with big square in front of it - one of the major attractions in Ghent.”
 • Door 2 locals aangeraden
Church
 • Door 2 locals aangeraden
Church
“Imposante kerk aan de Korenmarkt Deze in Doornikse blauwe steen opgetrokken kerk is één van de mooiste voorbeelden van de Scheldegotiek. Uniek is de zogenaamde vieringtoren die niet boven de ingang, maar boven de kruising van hoofd- en zijbeuken staat. Hij fungeert als een soort natuurlijke lantaarn, omdat het licht via de toren de dwarsbeuk binnenvalt. ”
 • Door 4 locals aangeraden
Church
“If you are looking for The Adoration of the Mystic Lamb - The World’s Most Coveted Masterpiece”
 • Door 1 locals aangeraden
Mosque
 • Door 1 locals aangeraden