Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  De tien belangrijkste punten van Airbnb 2022: Nieuw deze winter

  Lees meer over de tien verbeteringen die we speciaal voor hosts hebben doorgevoerd.
  Door Airbnb op 16 nov. 2022
  6 min. lezen
  Bijgewerkt op 16 nov. 2022

  Jullie hebben ons het afgelopen jaar veel feedback gegeven over jullie ervaringen als host. Naar aanleiding daarvan hebben we verbeteringen doorgevoerd aan diverse aspecten van verhuren.

  AirCover voor hosts

  1. Nog meer AirCover: geparkeerde auto's en aangemeerde boten bij je woning, maar ook kunst en kostbaarheden vallen nu onder de bescherming van AirCover voor hosts. Daarnaast verhogen we de Bescherming voor hosts bij materiële schade van $ 1 miljoen USD naar $ 3 miljoen USD.

  2. Identiteitsverificatie van gasten: vanaf nu wordt de identiteit van alle gasten geverifieerd die naar een van de populairste 35 landen op Airbnb reizen, wat neerkomt op ongeveer 90% van alle reserveringen. Begin 2023 rollen we dit wereldwijd uit.

  3. Screening van reserveringen: we hebben technologie voor het screenen van reserveringen ontwikkeld. Daardoor kunnen we nu aan de hand van zo'n honderd factoren signaleren als er tijdens een verblijf waarschijnlijk zonder toestemming een feest gaat plaatsvinden of de kans op schade aan eigendommen groot is. In Australië heeft deze screening de test glansrijk doorstaan en we gaan hier nu ook in de VS en Canada mee beginnen. De rest van de wereld volgt begin 2023.

  4. Eenvoudig vergoeding aanvragen: je kunt nu in een paar eenvoudige stappen een vergoedingsverzoek indienen.

  Lees wat er nieuw is aan AirCover voor hosts

  Basisregels voor gasten

  5. Meer verantwoordelijkheid voor gasten: de nieuwe basisregels voor gasten zijn afdwingbare normen waarmee we van gasten verwachten dat ze je woning met respect behandelen en zich aan je Huisregels houden. Gasten zijn verplicht om in te stemmen met deze regels voordat ze reserveren. Als ze vervolgens toch deze regels overtreden, kunnen ze geschorst worden en zo nodig zelfs van ons platform worden verwijderd.

  Lees meer over de basisregels voor gasten

  Verbeteringen aan het recensiesysteem

  6. Recensies met meer informatie over gasten: je kunt nu meer informatie achterlaten over gasten die in je accommodatie hebben gezeten, en ook de aanvullende informatie van andere hosts lezen. De feedback die je geeft, maakt het makkelijker om de basisregels te handhaven.

  7. Bescherming tegen vergelding: je kunt elke vergeldingsactie betwisten, ongeacht hoelang geleden deze heeft plaatsgevonden. Denk hierbij aan recensies van gasten die je standaard Huisregels in ernstige mate hebben overtreden, een feest in je woning hebben gehouden, je woning hebben beschadigd of langer zijn gebleven dan afgesproken.

  Lees meer over het verbeterde recensiesysteem

  Snelle uitbetaling

  8. Sneller uitbetaald krijgen: snelle uitbetaling is een nieuwe uitbetalingsmethode waarbij je je geld binnen een half uur nadat Airbnb dit heeft vrijgegeven op je rekening hebt staan. Snelle uitbetaling is dit jaar beschikbaar in de VS voor een toeslag van 1,5%, met een maximum van $ 15 USD per uitbetaling.

  Lees meer over snelle uitbetaling

  Airbnb-categorieën

  9. Tools voor categorieën: vanaf begin 2023 kun je zelf controleren onder welke categorie jouw woning valt. Je kunt ook meer informatie over de kenmerken van je ruimte toevoegen, zodat je woning in de juiste categorie terechtkomt.

  10.Nieuwe categorieën: er komen nieuwe categorieën bij, zodat gasten meer van jouw woningen ontdekken. De nieuwste Airbnb-categorieën zijn Nieuw, Populair, Hanoks, In de wolken, Aangepast, Speelplezier en Privékamers.

  Lees het laatste nieuws over de Airbnb-categorieën

  Ken je iemand die host wil worden? Noem dan vooral Airbnb Start: een gloednieuwe en eenvoudige manier om je woning op Airbnb te zetten, waarbij je onder meer gratis persoonlijke begeleiding van een Superhost kunt krijgen.

  Als je van gedachten wilt wisselen over de nieuwste updates, kun je altijd bij ons aankloppen. Feedback is meer dan welkom.

  Hier maken we je wegwijs in Airbnb 2022: Nieuw deze winter.

  De informatie in dit artikel kan na publicatie gewijzigd zijn.

  Airbnb
  16 nov. 2022
  Was dit nuttig?