Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Belangrijke wijzigingen in de inkomstenbelasting voor Amerikaanse hosts

  Informatie over nieuwe regels van de IRS die mogelijk van invloed zijn op je belastingaangifte voor 2022.
  Door Airbnb op 24 feb. 2021
  3 min. leestijd
  Bijgewerkt op 9 dec. 2021

  Samenvatting

  • Nieuwe regels van de IRS die mogelijk van invloed zijn op je belastingaangifte voor 2022.

  • Verstrek belastinggegevens aan Airbnb, zodat er geen belasting ingehouden wordt en je gewoon uitbetaald krijgt.

  • Meer informatie over belastingformulieren, mogelijke aftrekposten en de aangifte.

  De IRS heeft een paar belangrijke wijzigingen doorgevoerd die mogelijk gevolgen hebben op je belastingaangifte voor 2022. Het belangrijkste is dat je belastinggegevens verstrekt voor jezelf en iedereen die via jouw Airbnb-account uitbetaald wordt. Alleen dan weet je zeker dat je gewoon uitbetaald krijgt en gasten bij je kunnen reserveren.

  Belastinggegevens verstrekken aan Airbnb

  Vooralsnog hoefden we alleen 1099-K-formulieren te verstrekken aan hosts die meer dan $ 20.000 USD verdienden én met 200 of meer transacties of reserveringen. Met ingang van 1 januari 2022 is Airbnb volgens de American Rescue Plan Act verplicht om een 1099-K-formulier te verstrekken aan alle hosts die jaarlijks meer dan $ 600 USD verdienen aan reserveringen.

  We hebben je belastinggegevens nodig om je belastingdocumenten in orde te maken. Het kost maar een paar minuten om deze door te geven.

  Als je jouw belastinggegevens niet doorgeeft, blokkeren we je kalender voor nieuwe reserveringen en pauzeren we je uitbetalingen vanaf januari 2022. Mogelijk wordt er ook tot 30 procent belasting ingehouden op je uitbetalingen over 2022.*

  Een 1099-formulier voor de inkomstenaangifte

  Veel hosts vragen naar het 1099-K-belastingformulier. Dit formulier wordt gebruikt om bepaalde betalingstransacties bij de IRS te melden, zoals het delen van een ruimte op Airbnb.

  Het is belangrijk om belastinggegevens door te geven, zodat we het juiste 1099-K-formulier verstrekken. Zonder de correcte gegevens op het formulier klopt mogelijk je belastingaangifte niet, wat het terugvragen van belasting bemoeilijkt.

  Of je van Airbnb een 1099-K-formulier ontvangt, hangt af van een aantal factoren. Airbnb stuurt je een 1099-K-formulier voor 2021 als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • Je bent een Amerikaans staatsburger, een wettige inwoner van de VS, of als rechtspersoon actief in de VS of onderworpen aan Amerikaanse wetgeving.
  • Je bruto-inkomsten tussen 1 januari en 31 december 2021 bedragen meer dan $ 20.000 USD.
  • Je had 200 of meer transacties in het kalenderjaar 2021.

  Vanaf 1 januari 2022 moeten we volgens federale wetgeving de inkomsten van een veel groter deel van onze hosts melden. Airbnb stuurt je een 1099-K-formulier voor 2022 als aan beide onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • Je bent een Amerikaans staatsburger, een wettige inwoner van de VS, of als rechtspersoon actief in de VS of onderworpen aan Amerikaanse wetgeving.
  • Je bruto-inkomsten tussen 1 januari en 31 december 2022 bedragen meer dan $ 600 USD.
  Het is cruciaal om belastinggegevens aan Airbnb te verstrekken, zodat jij van ons de juiste belastingdocumenten krijgt.

  Je 1099-K-formulier van het voorgaande jaar is meestal eind januari beschikbaar op je account onder Betalingen en uitbetalingen. Houd je inbox die periode daarom goed in de gaten. We sturen ook een exemplaar van het formulier naar het adres uit je belastinggegevens, tenzij je hebt aangegeven dat je de documenten alleen digitaal wilt ontvangen.

  Meer informatie over het ontvangen van belastingformulieren.

  Je Airbnb-inkomsten achterhalen

  Alle uitbetaalde transacties in het kalenderjaar zijn opgenomen in je Inkomstenoverzicht, waaronder ook je netto- en bruto-inkomsten.

  • Bruto-inkomsten: het totale bedrag vóór eventuele belastingafdracht of aanpassingen (zoals Airbnb-servicekosten of annuleringen van reserveringen) die op je uitbetalingen in mindering gebracht zijn.
  • Netto-inkomsten: je bruto-inkomsten na aftrek van Airbnb-servicekosten of eventuele aanpassingen (bijvoorbeeld annuleringen van reserveringen of restituties).

  Je kunt transacties op detailniveau bekijken door in je transactiegeschiedenis te filteren op uitbetalingsmethode, advertentie en datum. Het is ook mogelijk om een .csv-bestand te downloaden voor spreadsheetprogramma's zoals Microsoft Excel, Google Sheets of Apple Numbers.

  Meer informatie over waar je jouw inkomsten voor belastingdoeleinden vindt.

  Je aftrekposten berekenen

  Mogelijk zijn niet al je inkomsten van Airbnb belastbaar. Gemaakte kosten kun je bij je belastingaangifte mogelijk als aftrekpost invoeren. Denk bijvoorbeeld aan:

  • je maandelijkse huur/hypotheek
  • nutsvoorzieningen, zoals gas, elektriciteit en internet voor je accommodatie
  • inboedelverzekering
  • reparatiekosten, bijvoorbeeld voor een kapot raam of lekkende kraan
  • schoonmaakdiensten en -benodigdheden
  • registratiekosten voor educatieve evenementen over vastgoedbeheer

  Belastingaangifte doen

  Hopelijk helpt deze informatie bij je belastingaangifte.

  We adviseren bovenal om een belastingadviseur in de arm te nemen.** Bij je belastingaangifte moet je aan veel regels denken, dus het is belangrijk om dit goed te regelen, zodat jouw werk als host verder soepel verloopt.

  Antwoorden op veelgestelde vragen over belastingen staan in het Helpcentrum, waaronder informatie over de aangifte van je inkomsten, mogelijke aftrekposten en waar je jouw belastingformulieren vindt.

  *Het exacte inhoudingspercentage varieert op basis van je fiscale situatie.

  **Disclaimer: Belastingen zijn ingewikkeld en je moet altijd eigen onderzoek doen wanneer je advies krijgt. Airbnb is niet verantwoordelijk voor belastingadvies of andere adviezen verstrekt door een externe organisatie.

  Samenvatting

  • Nieuwe regels van de IRS die mogelijk van invloed zijn op je belastingaangifte voor 2022.

  • Verstrek belastinggegevens aan Airbnb, zodat er geen belasting ingehouden wordt en je gewoon uitbetaald krijgt.

  • Meer informatie over belastingformulieren, mogelijke aftrekposten en de aangifte.

  Airbnb
  24 feb. 2021
  Was dit nuttig?