Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Hoe word ik een Superhost?

  Om een Superhost te worden, moet je een account met een goede reputatie hebben en aan de onderstaande voorwaarden voldoen. Je prestaties worden gemeten over de afgelopen 12 maanden waarin je gasten hebt ontvangen. Deze zijn gebaseerd op alle accommodaties die aan jouw account gekoppeld zijn. Om in aanmerking te komen, hoef je niet de volledige 12 maanden verhuurd te hebben. Bekijk je Superhost-status.

  Vereisten voor Superhosts

  • Je hebt ten minste tien reizen OF drie reserveringen afgerond van in totaal ten minste 100 nachten.
  • Je hebt een responsgraad van minstens 90% of hoger weten te behouden.
  • Je hebt een annuleringsgraad van maximaal één procent (één annulering per 100 reserveringen), met uitzondering van annuleringen die onder onze Voorwaarden bij verzachtende omstandigheden vallen.
  • Je hebt een algehele beoordeling van 4,8 (deze beoordeling kijkt naar de recensies van de afgelopen 365 dagen, op basis van de datum waarop de gast een recensie schreef, en niet op basis van de datum waarop de gast vertrok).

  De Superhost-status verdienen

  Je hoeft je nergens voor aan te melden om Superhost te worden. Als je op de driemaandelijkse evaluatiedatum aan de eisen van het programma voldoet, kom je in aanmerking voor de Superhost-status. De driemaandelijkse evaluaties beginnen op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van elk jaar. We stellen je aan het einde van elke evaluatieperiode op de hoogte van je Superhost-status. Meestal hoor je vijf dagen nadat de evaluatie begonnen is van ons. Alleen hoofdhosts komen in aanmerking voor de Superhost-status.

  Ga naar het Informatiecentrum waar een ervaren Superhost het geheim van de smid verklapt, onder meer hoe je het beste aan de slag kunt gaan en hoe je je advertentie kunt laten opvallen.

  Heb je de hulp gekregen die je nodig had?

  Gerelateerde artikelen