Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Je legitimatiebewijs uploaden

  Door je legitimatiegegevens te verstrekken, draag je bij aan een betrouwbare Airbnb-community.

  Als we je vragen om je identiteit te verifiëren, moet je ofwel je officiële naam en adres doorgeven ofwel een foto van een officieel legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) uploaden. 

  Als je de verificatie op een later moment wilt afronden, klik je hier om door te gaan waar je gebleven was.

  Lukt het niet? Misschien heb je hier iets aan:

  • Controleer je berichten: Mogelijk heb je telefonisch, per mail of in een sms'je aanvullende informatie ontvangen. Vermoed je dat je geen e-mail hebt gekregen? Hier lees je wat er dan aan de hand is.
  • Geef toestemming om je camera te gebruiken: Mogelijk heeft de Airbnb-app of je browser momenteel geen toegang tot de camera. Lukt het nog steeds niet? Open de app opnieuw of laad de pagina opnieuw.
  • Kies een hoogwaardige foto: Zorg voor voldoende licht als je de foto's maakt, controleer of je gezicht goed zichtbaar is en zorg dat alles binnen de witte lijnen past. Religieuze hoofdbedekking is prima, zolang we je ogen, neus en mond maar kunnen zien.
  • Upload alleen foto's van een origineel en onbeschadigd legitimatiebewijs (dus niet van een fotokopie): Heeft je legitimatiebewijs een voor- en achterkant, zoals een rijbewijs of identiteitskaart? Upload dan van beide kanten een foto.

  Voor inwoners van Singapore, Hongkong, Nederland, Japan en Korea: Zorg dat je persoons- of burgerservicenummer niet zichtbaar is op de foto van je legitimatiebewijs. Als je een Koreaanse identiteitskaart of een Koreaans rijbewijs uploadt, moeten alleen de eerste zes cijfers zichtbaar zijn (dat is je geboortedatum).

  Meer informatie

  Wil je hier meer over weten? Lees dan hoe we je identiteit verifiëren en wat ons Privacybeleid inhoudt.

  Heb je de hulp gekregen die je nodig had?

  Gerelateerde artikelen