Ga direct naar inhoud
Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Recensiebeleid van Airbnb

  We willen een platform van vertrouwen opbouwen, wat alleen lukt als de recensies op Airbnb nuttig en informatief zijn en onze community niet in gevaar brengen. Daarom verwacht Airbnb dat alle recensies aan de volgende eisen voldoen:

  1. Recensies mogen niet in strijd zijn met ons contentbeleid.

  Bepaalde content is nooit toegestaan op Airbnb. Lees het Contentbeleid van Airbnb.

  2. Recensies moeten onpartijdig zijn.

  Recensies zijn vooral nuttig als ze onpartijdige informatie bevatten. Daarom staan we niet toe dat personen of entiteiten die eigenaar zijn van of verbonden zijn aan een accommodatie of ervaring recensies over hun onderneming schrijven. Ook staan we niet toe dat personen met concurrerende accommodaties of ervaringen recensies over hun directe concurrenten schrijven.

  Het is niet toegestaan positieve recensies te stimuleren, te dreigen met een negatieve recensie om een gewenste uitkomst af te dwingen of iemands recensie te beïnvloeden door compensatie te bieden.

  Het is ook niet toegestaan om valse reserveringen te accepteren in ruil voor een positieve recensie, een tweede account te gebruiken om een recensie over jezelf achter te laten of met zakenpartners samen te werken met als doel om positieve recensies te krijgen.

  3. Recensies moeten relevant zijn.

  Zorg dat je recensies over Airbnb en je verblijf of ervaring gaan. Andere hosts en gasten lezen je recensies om meer te weten te komen over de host en de accommodatie. Recensies die niet over het onderwerp gaan, leiden de aandacht af en helpen onze gasten niet bij het maken van de juiste reserveringsbeslissingen. Daarom moeten recensies over je interactie met andere leden van de community en je tijd tijdens het verblijf of de ervaring gaan.

  Om recensies relevant te houden, raden we je aan het volgende te vermijden:

  • commentaar op iemands sociale, politieke of religieuze opvattingen
  • vloeken, scheldpartijen en vooroordelen over iemands karakter of persoonlijkheid
  • content die naar omstandigheden verwijst die volledig buiten de macht van een ander liggen
  • content over services die niet aan Airbnb gerelateerd zijn (bijv. een luchtvaartmaatschappij, personenvervoer-app, restaurant, enz.)
  • commentaar op eerdere Airbnb-reserveringen, -hosts of -gasten, of over het Airbnb-product wanneer het geen betrekking heeft op de accommodatie, host of gast die je beoordeelt

  Wanneer we een melding ontvangen over een recensie die in strijd is met dit beleid, kunnen we de recensie van ons platform halen. Herhaalde overtredingen kunnen tot schorsing of definitieve deactivering van verantwoordelijke account(s) leiden.

  Melden dat een recensie in strijd is met dit beleid

  Als je wilt melden dat een recensie in strijd is met het recensiebeleid van Airbnb, neem je contact met ons op.

  Recensies die volgens jou niet op waarheid berusten

  Hoewel we van alle communityleden verwachten dat ze een recensie plaatsen die objectieve en juiste informatie bevat, bemiddelt Airbnb niet bij geschillen die over waarheid of billijkheid gaan. We verwachten dat de schrijver van de recensie achter de inhoud van zijn of haar recensie staat. Hier lees je hoe je op een recensie kunt reageren.

  Voor meer informatie over hoe we met geschillen over recensies omgaan en deze onderzoeken, ga je naar Bemiddeling door Airbnb bij geschillen over recensies.

  Heb je de hulp gekregen die je nodig had?