Bij het typen van de zoektermen krijg je suggesties. Om deze te bekijken, gebruik je de pijltjestoetsen omhoog en omlaag. Met enter maak je een keuze. Als de selectie een zin is, wordt die zin als zoekopdracht gebruikt. Als de suggestie een link is, wordt de pagina geopend in de browser.
Regels

Airbnb en de Belastingdienst

Je kunt dit artikel in het Nederlands of het Engels lezen.

De volgende informatie is niet van toepassing op verhuurders die hun btw-nummer aan ons hebben gegeven. Als je een btw-geregistreerde verhuurder bent, moet je ervoor zorgen dat je je btw-nummer aan ons hebt opgegeven.

Worden belastinggerelateerde gegevens mogelijk met de Belastingdienst gedeeld?

We innen btw op de servicekosten die we in Nederland voor gebruikers in rekening brengen. Incidenteel kunnen er daarom routinecontroles plaatsvinden om na te gaan of wij het juiste bedrag betalen. Als onderdeel van dat proces kan de Nederlandse Belastingdienst beperkte fiscale gegevens opvragen over transacties op het platform.

Met wie worden belastinggerelateerde gegevens mogelijk gedeeld?

In Nederland werken we samen met de Belastingdienst om te voldoen aan geldige en bindende verzoeken om fiscale informatie. Belastinggegevens kunnen daarom worden gedeeld met de Belastingdienst.

Wanneer worden er mogelijk belastinggerelateerde gegevens gedeeld?

Het is mogelijk dat belastinggegevens voor transacties vanaf 20 januari 2019, die vanaf 2020 moeten worden gerapporteerd door verhuurders voor de inkomstenbelasting, worden gedeeld met de Belastingdienst vanaf juni 2019.

Hoewel we elk kwartaal btw innen en afdragen aan de Belastingdienst, hoeven verhuurders deze transacties pas het volgende jaar (bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting) te melden.

Welke belastinggerelateerde gegevens worden mogelijk gedeeld?

Mogelijk kunnen er vanaf juni 2019 op kwartaalbasis belastinggegevens voor transacties vanaf 20 januari 2019 gedeeld worden met de Belastingdienst via het volgende 2 stappen proces:

Stap 1

De Belastingdienst kan op kwartaalbasis een overzicht opvragen van alle transacties vanaf 20 januari 2019 waarover btw in Nederland is betaald.

De lijst met belastinggegevens die we zouden verstrekken in het kader van het verzoek in deze eerste stap is standaard en kan meestal niet worden gebruikt om individuele gebruikers te identificeren. Het bestaat uit je Airbnb-gebruikersnummer en de Transactiebevestigingscodes die betrekking hebben op alle reserveringen die in de betreffende periode zijn geaccepteerd of gemaakt. Deze gegevens identificeren je alleen als de Belastingdienst aanvullende informatie heeft die je koppelt aan een bepaald Airbnb-gebruikersnummer of Transactiebevestigingscode.

Je kunt de volledige lijst met belastinggegevens die we wellicht moeten delen tijdens deze eerste stap van het verzoek bekijken.

Stap 2

Na ontvangst van de lijst met belastinggegevens die mogelijk kunnen worden gedeeld in het kader van de eerste stap in het verzoek, kan de Belastingdienst aanvullende informatie opvragen waarmee verhuurders (niet gasten) kunnen worden geïdentificeerd die zij als belangrijk beschouwen (door te verwijzen naar het Airbnb-gebruikersnummer van de verhuurder).

Je kunt de volledige lijst met belastinggegevens die we wellicht moeten delen tijdens deze tweede stap van het verzoek bekijken.

Wordt informatie die jou identificeert gedeeld?

Het tweestapsproces waarin belastinggerelateerde gegevens kunnen worden gedeeld met de Belastingdienst zorgt ervoor dat voor een aanzienlijk aantal gebruikers gegevens die hen gewoonlijk zouden identificeren niet worden gedeeld.

We kunnen echter worden verplicht om gegevens te delen die je kunnen identificeren in het kader van de tweede stap van het verzoek (zie Welke belastinggerelateerde gegevens kunnen worden gedeeld).

Hoe weet je of informatie die jou identificeert is gedeeld?

Wij brengen je op de hoogte als we verplicht worden om gegevens te delen die jou kunnen identificeren tijdens de tweede stap van het verzoek.

Hoe worden de belastinggegevens mogelijk gebruikt?

Bepaalde belastingwetten in de EU leggen bedrijven wettelijke verplichtingen op om voldoende gedetailleerde belastinggegevens bij te houden zodat belastingautoriteiten in de EU kunnen nagaan of zij de juiste hoeveelheid belasting hebben ontvangen. Bedrijven kunnen wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te verstrekken aan belastingautoriteiten binnen de EU.

De genoemde belastingwetgeving kan ons verplichten gegevens te delen met de Belastingdienst, waaronder, in zeldzame gevallen, gegevens die een verhuurder identificeren.

Belastingautoriteiten in de EU zijn ook onderworpen aan strenge privacywetten en hebben meestal alleen het recht om die gegevens te gebruiken en te delen voor het vervullen van hun verantwoordelijkheden zoals beschreven in de lokale wet. Deze verantwoordelijkheden bestaan uit het vaststellen en innen van belastingen, het terugvorderen van onbetaalde belastingen, het uitvoeren van antiwitwaswetgeving en ervoor zorgen dat het socialezekerheidsstelsel van de staat op de hoogte is van de inkomsten van belastingbetalers.

Voor meer informatie over andere lokale wetten die van toepassing kunnen zijn op jou als verhuurder, kijk je op onze pagina over Verantwoord Verhuren.

Delen andere platforms belastinggerelateerde gegevens?

Alle vakantieverhuur platforms zijn verplicht om te voldoen aan geldige en bindende verzoeken omtrent belastinginformatie.

Privacy

We begrijpen dat je zorgen kunt hebben over jouw privacy en gegevens die jou identificeren en die worden gedeeld met de Belastingdienst. Daarom werken we samen met de Belastingdienst om onze wettelijke verplichtingen na te komen op een manier die rekening houdt met de strenge wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Het 2 stappen proces waarbij belastinggegevens gedeeld kunnen worden met de Belastingdienst zorgt ervoor dat voor een significant aantal gebruikers de gegevens (die hen normaalgesproken zouden identificeren) niet gedeeld kunnen worden. Wij brengen je op de hoogte als we verplicht worden om gegevens te delen die jou kunnen identificeren tijdens de tweede stap van het verzoek.

Verdere nuttige informatie

We weten dat verhuurders aan hun belastingplicht willen voldoen, maar dat het proces soms complex kan zijn. Vooruitlopend op de belastingaangifte in 2020 lanceren we daarom nieuwe tools om je beter te helpen, waaronder:

 • Een gratis belastinggids voor verhuurders op Airbnb in Nederland
 • Een gratis, onafhankelijke informatielijn waar je antwoord kunt krijgen op al je algemene vragen over belastingverplichtingen. Deze informatielijn is toegankelijk op werkdagen, van 7 tot en met 19 juni tussen 09.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur via 088 - 2359000

Je kunt je Airbnb-inkomsten vinden door naar het tabblad Bruto-inkomsten te gaan in de sectie Transactiegeschiedenis van je accountpagina.

Mocht je andere vragen hebben over belastingen, raden we je aan om contact op te nemen met een lokale belastingadviseur.

Bekijk voor meer informatie over lokale wetten die kunnen gelden voor jou als verhuurder onze pagina over Verantwoord Verhuren.

Terug naar boven

De volledige lijst van belastinggegevens voor iedere transactie die in de eerste stap kan worden gedeeld is:

 1. Transactiebevestigingscode
 2. Airbnb-gebruikersnummer
 3. Datum waarop btw door ons is geïnd (meestal de datum waarop de reservering is gemaakt)
 4. Type gebeurtenis (reservering of aanpassing/annulering)
 5. Tijdvak (bijv. tweede kwartaal 2019, dus 1 april 2019 tot 30 juni 2019)
 6. Btw-land (bijv. Nederland)
 7. Btw-tarief (bijv. 21%)
 8. Btw-valuta
 9. Totaalbedrag (Airbnb-kosten + geïnde btw) (in gebruikte valuta)
 10. Airbnb-kosten (in gebruikte valuta)
 11. Geïnd btw-bedrag (in gebruikte valuta)
 12. Totaalbedrag (Airbnb-kosten + geïnde btw) USD
 13. Airbnb-service kosten USD
 14. Geïnd btw-bedrag USD
 15. Valuta van gebruiker
 16. Totaalbedrag in valuta van gebruiker (Airbnb-kosten + geïnde btw)
 17. Naam van het land waar volgens onze bepaling de btw-betalende gebruiker woont wat betreft deze transactie.
 18. Het type gegevens (maar niet die gegevens zelf) dat we hebben gebruikt om het woonland van de gebruiker te bepalen wat betreft deze transactie.

De volledige lijst van aanvullende gegevens die in de tweede stap van het verzoek kunnen worden gedeeld:

 1. Naam van verhuurder
 2. Advertentie adres
 3. De gegevens die we hebben gebruikt om te bepalen in welk land een verhuurder woont, namelijk een of meerdere van de volgende:
  1. Telefoonnummer
  2. IP-adres
  3. Betalingsgegevens
  4. Officieel identiteitsbewijs
Had je iets aan dit artikel?
Hulp met je boekingen, account en nog veel meer.
Inloggen of aanmelden