Ga direct naar inhoud
Spring naar belangrijkste inhoud voor hulp

Restitutiebeleid Ervaringen voor Gasten

Het Restitutiebeleid Ervaringen voor Gasten bewaakt als het ware de voorwaarden van Airbnb voor de Restitutie voor Gasten, en de verplichtingen van de host die gerelateerd zijn aan dit beleid. Het is naast de Gebruiksvoorwaarden van Airbnb en de Aanvullende voorwaarden van Airbnb voor hosts van toepassing en beschikbaar voor Gasten die een ervaring boeken via het Airbnb-platform en te maken krijgen met een Reisprobleem.

Alle begrippen met een hoofdletter hebben de betekenis zoals die staat vermeld in de Voorwaarden van Airbnb of de Betalingsvoorwaarden, tenzij anders gedefinieerd in dit Restitutiebeleid Ervaringen voor Gasten.

Door het Airbnb-platform te gebruiken als Host of Gast bij ervaringen, geef je aan dat je het Restitutiebeleid Ervaringen voor Gasten gelezen hebt en begrijpt, en dat je ermee akkoord gaat.

In aanmerking komende Reisproblemen en het Restitutiebeleid

De volgende situaties vallen onder 'Reisproblemen' die in aanmerking komen voor restitutie onder het Restitutiebeleid Ervaringen voor Gasten:

  • De Host slaagt er niet in de geboekte Ervaring uit te voeren of arriveert meer dan 15 minuten na de aangegeven aanvangstijd, waardoor de gast de Ervaring heeft verlaten.
  • De Host wijzigt de Ervaring aanzienlijk na het reserveren.
  • De Ervaring bevat een gevaar voor de veiligheid of de gezondheid, waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat dit de deelname van de Gast aan de Ervaring negatief beïnvloedt.

Als Airbnb vaststelt dat een Gast een Reisprobleem heeft ervaren, zal Airbnb naar eigen goeddunken de Gast een terugbetaling bieden tot een maximum van de totale kosten die de Gast heeft betaald voor de ervaring in overeenstemming met dit Beleid. Het bedrag van elke terugbetaling zal afhangen van de aard van het Reisprobleem.

Minimale kwaliteitseisen, verantwoordelijkheden van de Host en terugbetaling aan de gast

Als Host is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Ervaring die je adverteert op het Airbnb-platform, aan de Standaarden van het Ervaringen-platform van Airbnb voldoet en dat een Gast geen Reisproblemen ondervindt. Voor en tijdens de Ervaring, moeten Hosts beschikbaar zijn of iemand anders daarvoor aanstellen om te goeder trouw te proberen eventuele problemen van Gasten op te lossen.

Als (i) Airbnb vaststelt dat een gast een Reisprobleem heeft gehad gerelateerd aan jouw Ervaring en (ii) Airbnb die gast een vergoeding geeft (tot maximaal de totaal betaalde kosten), ga je ermee akkoord om dit bedrag binnen 30 dagen na het verzoek van Airbnb terug te betalen aan Airbnb. Je machtigt Airbnb-betalingen om bedragen die verschuldigd zijn aan Airbnb te innen door het bedrag in mindering te brengen op je Uitbetaling of zoals anderszins is toegestaan volgens de Betalingsvoorwaarden.

Als verhuurder begrijp je dat de rechten van Gasten onder het Restitutiebleid Ervaringen voor Gasten de Annuleringsvoorwaarden bij Ervaringen overschrijven. Als je het Reisprobleem betwist, kun je ons hier schriftelijk van op de hoogte stellen of telefonisch. Geef ons informatie (inclusief foto's of ander bewijsmateriaal) waarin de claims met betrekking tot het Reisprobleem tegengesproken worden, op voorwaarde dat je redelijkerwijs en te goeder trouw pogingen hebt gedaan om het Reisprobleem met de Gast op te lossen, voordat je de claim van het Reisprobleem betwist.

Algemene clausules

Dit Restitutiebeleid Ervaringen voor Gasten is niet bedoeld als een aanbod van een verzekering, is geen verzekering of een verzekeringsovereenkomst en is geen vervanging voor een door de Gast verkregen of verkrijgbare verzekering. De gast heeft ook geen premie betaald voor het Restitutiebeleid Ervaringen voor Gasten. De voordelen die worden geboden in het Restitutiebeleid Ervaringen voor Gasten kunnen niet door een Gast toegewezen worden of overgedragen worden.

Alle beslissingen van Airbnb met betrekking tot het Restitutiebeleid Ervaringen voor Gasten zijn aan Airbnb om te maken, en zijn definitief en bindend voor Gasten en Hosts.

Airbnb behoudt zich het recht voor om dit Restitutiebeleid Ervaringen voor Gasten op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen of te beëindigen. Als Airbnb dit Restitutiebeleid Ervaringen voor Gasten aanpast, zullen we de wijzigingen op het Airbnb-platform (waaronder in het Helpcentrum van Airbnb) plaatsen of jou hiervan op de hoogte stellen. Airbnb blijft alle claims van Reisproblemen die vóór de ingangsdatum van de wijziging gemaakt zijn verwerken.