Ga direct naar inhoud
Spring naar belangrijkste inhoud voor hulp

Wat zijn de regels van Airbnb ten aanzien van gevaarlijke dieren?

Volgens onze Waarden en Verwachtingen mogen verhuurders uitsluitend gevaarlijke dieren in een woning hebben indien deze worden gehouden in een veilige, afgesloten accommodatie. Als er een gevaarlijk dier aanwezig is in de woning, is de verhuurder verplicht dit te vermelden in de Huisregels.

Ook gasten zijn verplicht om hun verhuurder vooraf te laten weten dat ze een gevaarlijk dier bij zich hebben.

Als een dier letsel veroorzaakt, kunnen we het account van de eigenaar schorsen of van Airbnb verwijderen.

Wat wordt gezien als een gevaarlijk dier?

Een gevaarlijk dier is een dier dat in staat is om ernstig letsel toe te brengen aan mensen of andere dieren die aanwezig zijn in de woning. Zowel wilde dieren als huisdieren kunnen gezien worden als gevaarlijk.

Eigenschappen van wilde dieren (diersoorten die normaal gesproken niet zijn aangepast aan leven in een menselijke omgeving) die gevaar kunnen opleveren voor mensen en andere huisdieren zijn onder meer grootte, kracht en giftigheid. Eigenschappen van een individueel dier die gevaar opleveren voor mensen en andere dieren zijn onder meer agressief gedrag, een neiging tot aanvallen, roofzuchtig gedrag en het risico op overdragen van ziektes. Een dier dat normaal gesproken gehoorzaam is, kan als gevaarlijk worden gezien indien er letsel wordt gerapporteerd.

Gasten moeten hun verhuurder vooraf laten weten dat ze een gevaarlijk dier bij zich hebben.

Verhuurders moeten de aanwezigheid van een wild dier vermelden in hun Huisregels. Om deze bij te werken:

  1. Ga naar Je advertenties op airbnb.com en selecteer een advertentie
  2. Klik op Advertentie beheren
  3. Klik naast Huisregels op Aanpassen
  4. Selecteer onder Details die gasten moeten weten over jouw woning dat een gevaarlijk dier aanwezig is

Toegestaan als veilige, afgesloten accommodatie

Een veilige, afgesloten accommodatie voor een gevaarlijk dier is een omsloten ruimte die voldoet aan de behoeften van het dier en tegelijkertijd het risico op letsel uitsluit. De omsloten ruimte moet voorkomen dat het dier kan ontsnappen en/of dat er contact is met mensen of andere dieren.