Ga direct naar inhoud
Spring naar belangrijkste inhoud voor hulp

Gast naar Verhuurder-programma - Reistegoedbon - Gebruiksvoorwaarden

In aanmerking komende deelnemers ontvangen een reistegoedbon ('Reistegoedbon') op hun Airbnb-account, als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Aanbod alleen geldig voor nieuwe Airbnb-advertenties die nog niet eerder zijn gepubliceerd op Airbnb ('Nieuwe advertentie'). Om in aanmerking te komen voor de Reistegoedbon, moet je:

  1. Je Reistegoedbon claimen op www.airbnb.com wanneer je een reservering maakt. De Reistegoedbon kan niet worden geclaimd als een van de volgende zaken waar is:
    • de deelnemer heeft eerder advertenties gepubliceerd op airbnb.com
    • de Reistegoedbon is eerder geclaimd door een andere deelnemer
    • de 'Vervaldatum van de reistegoedbon' is verstreken
  2. Een Publiceer een Nieuwe advertentie die niet eerder is geactiveerd of gedupliceerd van een andere Airbnb-advertentie
  3. Accepteer ten minste één reservering voor de nieuwe advertentie met een reserveringswaarde van ten minste $75 USD in lokale valuta, exclusief schoonmaakkosten en belastingen (een 'Geldige reservering'). Als de reservering in een andere valuta is gemaakt dan in USD, wordt de wisselkoers die wordt gebruikt om de USD-waarde te bepalen door Airbnb vastgesteld op de datum waarop de reservering is geaccepteerd.
  4. Check minimaal de gast(en) van één reservering succesvol in voor ten minste één Geldige reservering vóór de 'Vervaldatum van de reistegoedbon'

De Nieuwe advertentie moet nieuw zijn en niet eerder geactiveerd zijn of gedupliceerd van een andere Airbnb-advertentie, en deze moet zijn gekoppeld aan een Verhuurder die nooit eerder op Airbnb heeft geadverteerd. Reserveringen van je Nieuwe Advertentie gemaakt door een vriend, familielid of een lid van je huishouden zijn geen Geldige Reserveringen en komen niet in aanmerking voor de Reistegoedbon. Als je in aanmerking komt, ontvang je de Reistegoedbon uiterlijk 14 dagen na de incheckdatum van de Geldige Reservering per e-mail. Airbnb bepaalt naar eigen goeddunken of een reservering in aanmerking komt voor deze aanbieding. Airbnb behoudt zich het recht voor om alle middelen in te zetten, waaronder weigering van de Extra Betaling of annulering van je account of reserveringen, als fraude, manipulatie, schendingen van de Airbnb-gebruiksvoorwaarden of technische fouten worden vermoed. Deze aanbieding kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen of promoties.