Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Je Superhost-status volgen

  Super, zeg! Als je de Superhost-status hebt bereikt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je account een goede reputatie behoudt.

  We laten het je per e-mail weten als je de status van Superhost hebt gekregen, behouden of verloren. Aangezien beoordelingen gedurende de evaluatieperiode van 12 maanden plaatsvinden, raden we je aan om bij te houden hoe je er voorstaat.

  Waar je je status kunt volgen

  Ga naar Superhosts onderPrestaties om te zien hoe je het op elk vlak van de Superhost-vereisten doet.

  Houd er rekening mee dat je aan de vereisten van het programma moet blijven voldoen om de status van Superhost te houden bij de volgende evaluatiedatum.

  Heb je de hulp gekregen die je nodig had?

  Gerelateerde artikelen