Ga direct naar inhoud
Spring naar belangrijkste inhoud voor hulp

Controleert Airbnb haar leden door middel van antecedentenonderzoeken?

Als we voldoende informatie hebben (meestal in ieder geval de voor- en achternaam en geboortedatum van de gebruiker) om een gast of verhuurder die in de Verenigde Staten woont te kunnen identificeren, controleren we deze informatie in bepaalde openbare straf- en zedendelinquentenregisters, op zowel regionaal, provinciaal als nationaal niveau. Als we voldoende informatie hebben (meestal in ieder geval de voor- en achternaam en geboortedatum van de gebruiker) om een gast of verhuurder die buiten de Verenigde Staten woont te kunnen identificeren, kunnen we (voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving en voor zover mogelijk) de lokale versie van een antecedentenonderzoek of een zedendelinquentenregister inzien.

We controleren ook de OFAC-lijst (sanctielijst terrorisme) voor alle gebruikers die transacties verrichten op het platform. Een antecedentenonderzoek wordt voor ons uitgevoerd door erkende dienstverleners.

Als er informatie beschikbaar is, dan kan een antecedentenonderzoek helpen bij het achterhalen van een crimineel verleden. Een crimineel verleden of andere waarschuwingssignalen komen niet altijd naar voren bij antecedentenonderzoek, en het is geen garantie dat een persoon in de toekomst de wet niet overtreedt. Door de manier waarop bepaalde databanken worden onderhouden kunnen openbare registers onvolledig zijn. Online databanken worden mogelijk slechts periodiek bijgewerkt door lokale overheden. Dat is iets waar we geen controle over hebben. Recente strafbare feiten komen mogelijk niet naar boven bij de controle van een databank.

Een antecedentenonderzoek mag nooit de enige beoordelingsbasis voor geschiktheid zijn. Vertrouw altijd op je eigen oordeel wanneer je met iemand contact hebt en volg andere verstandige veiligheidstips.

Hoe voert Airbnb antecedentenonderzoeken uit?

Zoals hierboven besproken, controleren we voor gasten en verhuurders in de Verenigde Staten momenteel bepaalde openbare straf- en zedendelinquentenregisters, op zowel regionaal, provinciaal als nationaal niveau. Dat doen we indien we beschikken over een voor- en achternaam en een geboortedatum. Als we over die informatie beschikken dan geven we dat door aan een erkende dienstverlener. Dit bedrijf controleert de identiteit van de gebruiker aan de hand van openbare straf- en zedendelinquentenregisters.

Als we voldoende informatie hebben (meestal in ieder geval de voor- en achternaam en geboortedatum van de gebruiker, en indien van toepassing een BSN-nummer) om een gast of verhuurder die buiten de Verenigde Staten woont te kunnen identificeren, kunnen we (voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving en voor zover mogelijk) de lokale versie van een antecedentenonderzoek of een zedendelinquentenregister inzien. Als we dit buiten de Verenigde Staten doen, gebruiken we één van onze goedgekeurde leveranciers om de identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van beschikbare lokale databanken.

We controleren ook de OFAC-lijst (sanctielijst terrorisme) voor alle gebruikers die transacties verrichten op het platform.

Wat zijn enkele van de beperkingen van deze antecedentenonderzoeken?

Als er gegevens beschikbaar zijn dan kan een antecedentenonderzoek helpen bij het achterhalen van een crimineel verleden. Een antecedentenonderzoek kent wel bepaalde beperkingen en is geen garantie dat het volledige criminele verleden wordt onthult of dat een persoon in de toekomst de wet niet overtreedt. Bijvoorbeeld:

A. Het bereik van onze zoekopdracht is beperkt

We voeren deze controles alleen uit op gasten en verhuurders in de VS als we over de voor- en achternaam en de geboortedatum van de gebruiker beschikken. We beschikken niet voor alle verhuurders en gasten over deze informatie en kunnen daarom niet garanderen dat we iedere verhuurder of gasten hebben gecontroleerd. Daarnaast voeren we geen controles uit op extra gasten die meereizen met de gast die de accommodatie heeft gereserveerd. In dat geval controleren we voor die reservering alleen de gast die de accommodatie reserveert, indien we over de benodigde informatie beschikken.

Zelfs als we de benodigde informatie hebben, werken deze controles alleen als de gebruikers ons hun volledige, correcte wettelijke naam en geboortedatum hebben gegeven. Ook kunnen we niet garanderen dat de informatie die gebruikers aan ons verstrekken nauwkeurig is of aan hen toebehoort.

Hoewel we ernaar streven om deze controles voor actieve gebruikers regelmatig opnieuw uit te voeren, komt het voor dat we deze controles slechts één keer per gebruiker uitvoeren. Een controle kan maanden voordat je met de gebruiker contact hebt zijn uitgevoerd.

Bovendien controleren we voor gebruikers die in de Verenigde Staten wonen niet alle regionale en provinciale rechtbankdocumenten en andere criminele registers of openbare databanken (zoals, maar niet beperkt tot Moving Violation Reports (MVR) en Driving Records). De informatie in strafregisters die voor iedere controle wordt doorzocht en gerapporteerd verschilt per staat en soms zelfs per regio, vanwege verschillen in de wetgeving en de manier waarop strafregisters worden bijgehouden.

Tot slot, als gevolg van verschillen in buitenlandse wetgeving, taal en de manier waarop buitenlandse gegevens worden bijgehouden en gerapporteerd, komt het voor dat we geen antecedentenonderzoek uitvoeren voor gebruikers die zich buiten de Verenigde Staten bevinden. Zelfs als we dat doen, kan de omvang en de nauwkeurigheid van de controle variëren.

B. Zoekresultaten kunnen onvolledig zijn

De databanken die we controleren zijn niet altijd volledig, en het kan voorkomen dat crimineel gedrag niet in de databank staat geregistreerd. Niet in alle staten zijn bijvoorbeeld alle strafregisters openbaar, niet alle strafregisters worden opgenomen in de databanken die we controleren en veroordelingen en strafbare feiten die plaatsvonden buiten het land waar het antecedentenonderzoek wordt uitgevoerd zijn mogelijk niet opgenomen. Zoals vastgesteld in van toepassing zijnde wetgeving, beschikken openbare registers en databanken soms slechts over gegevens van een beperkt aantal voorafgaande jaren (bijvoorbeeld de voorafgaande zeven jaar in bepaalde Amerikaanse staten). We kunnen niet garanderen dat het beperkte antecedentenonderzoek dat wij uitvoeren alle strafrechtelijke veroordelingen of zedendelinquentenregistraties van een gast of verhuurder onthult. Dat een andere gebruiker een antecendentenonderzoek heeft afgerond betekent niet dat je erop kan vertrouwen dat deze gebruiker geen crimineel verleden heeft, of dat er geen andere waarschuwingssignalen zijn.

Criminelen kunnen bovendien zelfs de meest geavanceerde database of zoektechnologie omzeilen.

C. Zoekresultaten garanderen geen veiligheid

Kortom, terwijl we hopen dat deze instrumenten nuttig zijn om te helpen bij de bescherming van onze community, onthullen ze niet altijd een crimineel verleden van een persoon en kunnen ze niet garanderen dat een persoon de wet in de toekomst niet overtreedt. Ze zijn nooit een garantie van veiligheid of dat een verhuurder of gast die een antecedentenonderzoek heeft voltooid op wat voor een manier dan ook veilig of veiliger is dan een onbekende persoon die je ontmoet.

Vertrouw niet alleen op een antecendentenonderzoek, maar ook altijd op je eigen oordeel over met wie je contact hebt. Een antecendentenonderzoek is ook geen reden om niet verstandige veiligheidstips te volgen.

Wat zijn de misdaden waarvoor gebruikers van het platform worden verwijderd?

Gebruikers met een serieus crimineel verleden kunnen worden verwijderd of doorverwezen voor verdere beoordeling als uit onze controle veroordelingen binnen een bepaalde tijdsperiode naar voren komen.

Minder ernstige veroordelingen resulteren nooit in verwijdering (zoals wanordelijk gedrag of marihuanabezit).

Sommige andere misdaden kunnen leiden tot verwijdering voor een periode van 14 jaar (zoals inbraak of diefstal) of zeven jaar (zoals fraude of schade aan eigendom) vanaf de datum van de veroordeling.

Ernstige misdaden kunnen leiden tot verwijdering voor een langere periode of tot permanente verwijdering (zoals moord, terrorisme, verkrachting of kindermisbruik).

Leid een antecedentenonderzoek tot vertraging voor gasten die een advertentie reserveren?

Voor sommige last-minute reserveringen kan een antecedentenonderzoek voor vertraging zorgen bij het reserveren van een advertentie. Dit kan voorkomen als er binnen 48 uur voor de laatst mogelijke inchecktijd van de woning wordt gereserveerd en een gast een strafblad heeft voor een vergrijp dat niet in strijd is met ons beleid. Op dat moment wordt de reservering in de wacht gezet terwijl wij aanvullende achtergrondinformatie bevestigen. Nadat die procedure is afgerond laten we de gast weten of de reservering gemaakt kan worden.

Gasten hebben ook de optie om niet op bevestiging te wachten en de reservering gratis te annuleren, zolang ze dat doen voordat de reservering via e-mail is bevestigd.

Welke veiligheidstips moet ik in acht nemen als ik contact heb met een verhuurder of gast?

 • Leer via ons platform je verhuurder of gast kennen bij het bevestigen (en voor de start) van de reis of ervaring. We bieden verschillende tools waarmee je dat kan doen, zoals recensies van andere leden, Geverifieerde Identificatie en andere identiteitsprocedures, een berichtensysteem via het platform waarmee je de verhuurder of gast een bericht kan sturen zonder je e-mailadres prijs te geven voor extra privacy en accountbeveiliging, en reserveringsvereisten die verhuurders kunnen instellen voor hun gasten.
 • Bescherm je financiën door alleen te betalen via het veilige betaalplatform van Airbnb en door de privacy en fysieke veiligheid van je financiële informatie te beschermen, zoals onder andere je BSN-nummer, je geboortedatum, creditcard en bankgegevens, en officiële legitimatiebewijzen.
 • Wees voorzichtig met het delen van persoonlijke informatie, zoals je e-mailadres, telefoonnummer en thuis- of werkadres. Gebruik in plaats daarvan het eigen berichtensysteem van Airbnb.
 • Denk goed na en doe geen dingen die leiden tot een verminderd oordeelsvermogen.
 • Als je offline contact hebt met mensen, kijk dan wat er online over hen te vinden is, of voer hun naam in bij openbare overheidsdatabanken, zoals de nationale of provinciale zedendelinquentenregisters in de Verenigde Staten
 • Rapporteer gebruikers die onze Gebruiksvoorwaarden schenden. Voorbeelden van gebruikers die onze gebruiksvoorwaarden schenden:
  • Gebruikers die je vragen om geld te sturen buiten het Airbnb-betaalplatform om
  • Gebruikers die je lastigvallen of aanstootgevende berichten sturen
  • Gebruikers die zich online of in een accommodatie ongepast gedragen
  • Frauduleuze registratie, gebruikersprofielen of advertenties
  • Gebruikers die op een andere manier een veiligheidsrisico creëren
 • Vertel een vriend of familielid van je reis- of verhuurplannen.
 • Ken de contactgegevens van de hulpdiensten in de stad van je accommodatie en houd ze bij de hand voor het geval dat je ze nodig hebt.