Ga direct naar inhoud
Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Controleert Airbnb haar leden door middel van antecedentenonderzoeken?

  Als we voldoende informatie hebben (meestal minimaal de voor- en achternaam en de geboortedatum van de gebruiker) om een gast of host die in de Verenigde Staten woont te identificeren, controleren we bepaalde openbare staats- en provinciale databanken en strafregisters, evenals staats- en nationale zedendelinquentenregisters voor strafrechtelijke veroordelingen en zedendelinquentenregistraties. Als we voldoende gegevens hebben (meestal minimaal de voor- en achternaam en de geboortedatum van de gebruiker) om een ​​gast of host die buiten de Verenigde Staten woont te identificeren, kunnen we, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetten en voor zover mogelijk, de plaatselijke versie van antecedenten- of geregistreerde zedendelinquentenonderzoeken verkrijgen.

  We controleren ook de OFAC-lijst (die terroristische organisaties omvat) voor alle gebruikers die transacties uitvoeren op het platform. We voeren antecedentenonderzoeken uit via onze erkende bureaus voor antecedentenonderzoek.

  Hoewel antecedentenonderzoeken kunnen helpen bij het identificeren van gepleegde strafbare feiten waar gegevens beschikbaar van zijn, leggen deze onderzoeken niet altijd misdaden uit het verleden bloot of andere waarschuwingssignalen van een persoon. Evenmin zijn deze een garantie dat een persoon in de toekomst de wet niet zal overtreden. Door de manier waarop bepaalde databanken worden onderhouden, kunnen openbare registers onvolledig zijn. Online databanken worden bovendien mogelijk slechts periodiek bijgewerkt door de overheid. Daar hebben wij geen zeggenschap over. De resultaten van deze onderzoeken onthullen mogelijk geen recente strafbare activiteiten.

  Een antecedentenonderzoek mag nooit worden beschouwd als de enige graadmeter van geschiktheid. Laat je altijd leiden door je eigen oordeel over met wie je wilt communiceren en volg daarnaast andere verstandige veiligheidstips.

  Hoe voert Airbnb een antecedentenonderzoek uit?

  Zoals we hierboven al hebben uitgelegd, controleren we van gasten en hosts in de Verenigde Staten momenteel bepaalde openbare staats- en provinciale databanken en strafregisters, evenals staats- en nationale zedendelinquentenregisters, als we tenminste beschikken over een voor- en achternaam en een geboortedatum. Als we die informatie hebben, dienen we deze in bij onze erkende bureaus, die de identiteit van de gebruiker nazoeken in openbare registers van veroordelingen en zedendelinquentenregisters.

  Als we voldoende gegevens hebben (meestal in elk geval de voor- en achternaam en de geboortedatum van de gebruiker, en indien van toepassing een identificatienummer van een officieel legitimatiebewijs) om een ​​gast of host die buiten de Verenigde Staten woont te identificeren, kunnen we, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetten en voor zover mogelijk, de plaatselijke versie van antecedenten- of geregistreerde zedendelinquentenonderzoeken verkrijgen. Voor onderzoeken buiten de Verenigde Staten maken we gebruik van een van onze erkende bureaus, die de identiteit van de gebruiker in beschikbare lokale databanken nazoeken.

  We controleren ook de OFAC-lijst (die terroristische organisaties omvat) voor alle gebruikers die transacties uitvoeren op het platform.

  Kent een antecedentenonderzoek beperkingen?

  Hoewel antecedentenonderzoeken ons kunnen helpen bij het blootleggen van eerder gepleegde misdaden, hebben deze een aantal beperkingen. Zo garanderen de onderzoeken niet dat alle door de persoon gepleegde strafbare feiten zijn geïdentificeerd of dat een persoon in de toekomst de wet niet weer zal overtreden. Mogelijke beperkingen:

  A. De reikwijdte van onze zoekopdracht is beperkt

  We voeren alleen een antecedentenonderzoek uit van gasten en hosts in de Verenigde Staten, en alleen als we in het bezit zijn van de voor- en achternaam en de geboortedatum van de gebruiker. We hebben dit soort identiteitsgegevens niet van alle hosts en gasten en kunnen daarom niet garanderen dat we elke host of gast hebben onderzocht. Daarnaast controleren we eventuele extra gasten niet die meereizen met de gast die de accommodatie heeft gereserveerd. In dat geval wordt alleen de gast die de accommodatie heeft gereserveerd onderzocht en dan nog alleen als we de benodigde gegevens van die persoon hebben.

  Zelfs wanneer we de benodigde gegevens hebben, werken deze onderzoeken alleen als de gebruiker ons de juiste, volledige en wettelijke naam en geboortedatum doorgeeft. Ook kunnen wij niet garanderen dat de gegevens kloppen die gebruikers aan ons verstrekken, en echt van hen is.

  Hoewel we een procedure hebben om het strafblad van actieve Amerikaanse gebruikers regelmatig te controleren, kan het voorkomen dat we slechts één keer per gebruiker een antecedentenonderzoek uitvoeren. Zo'n onderzoek vond mogelijk maanden voor je in contact kwam met de gebruiker plaats.

  Bovendien controleren we voor gebruikers in de Verenigde Staten niet alle dossiers en strafbladregisters of andere openbare databanken (zoals bijvoorbeeld rapporten van verkeersovertredingen en rijbevoegdheid). Denk eraan dat de gegevens waarop gezocht kunnen worden in strafbladen per staat en soms zelfs per county kunnen verschillen vanwege de diverse nationale, staats- en provinciale rapportagesystemen.

  Tot slot: als gevolg van verschillen in buitenlandse wetten, taal en de manier waarop buitenlandse gegevens worden bijgehouden en gerapporteerd, zijn we wellicht niet in staat antecedentenonderzoeken uit te voeren van gebruikers die zich buiten de Verenigde Staten bevinden. Doen we dat wel, dan kan de omvang en de nauwkeurigheid variëren.

  B. De zoekresultaten kunnen onvolledig zijn

  De databanken die we controleren zijn mogelijk onvolledig en bevatten wellicht geen gegevens over eerder crimineel gedrag. Zo zijn niet alle strafregisters in alle staten openbaar, bevatten de databanken die we controleren niet alle strafbladen, en zijn veroordelingen en registraties van strafbare feiten die in een ander land zijn gepleegd dan waar het antecedentenonderzoek plaatsvindt, mogelijk niet in de databanken opgenomen. Bovendien bevatten openbare registers en databanken op grond van de toepasselijke wetgeving mogelijk alleen gegevens van strafbare handelingen die een bepaald aantal jaar geleden hebben plaatsgevonden (in bepaalde staten in de Verenigde Staten is dat bijvoorbeeld zeven jaar). We kunnen niet garanderen dat het beperkte antecedentenonderzoek dat wij uitvoeren alle strafrechtelijke veroordelingen of zedenmisdrijven van een gast of host aan het licht brengt. Daarom kun je niet blind vertrouwen op een antecedentenonderzoek als garantie dat een gebruiker geen strafblad heeft of andere waarschuwingssignalen vertoont.

  Daarnaast kunnen sommige criminelen mogelijk zelfs de meest geavanceerde databanken of zoektechnologie omzeilen.

  C. De zoekresultaten garanderen je veiligheid niet

  Samenvattend hopen we dat deze instrumenten nuttig zijn bij de bescherming van onze community, maar weten we ook dat ze niet altijd misdaden uit het verleden van een persoon blootleggen en kunnen we niet garanderen dat een persoon de wet in de toekomst niet zal overtreden. Antecedentenonderzoeken zijn nooit een garantie van veiligheid of dat een host of gast van wie zo'n onderzoek is gedaan, veilig of veiliger is dan een onbekende die je op een andere manier ontmoet.

  Antecedentenonderzoeken zijn geen vervanging van je eigen oordeel over met wie je kunt communiceren en geen vervanging van de volgende verstandige veiligheidstips.

  Voor welke misdaden worden gebruikers van het platform verwijderd?

  Gebruikers met een ernstig crimineel verleden kunnen onderzocht of verwijderd worden, indien bij onze controle veroordelingen binnen een bepaalde tijdsperiode naar boven komen.

  Minder ernstige veroordelingen (zoals verstoring van de openbare orde of bezit van marihuana) leiden nooit tot definitieve verwijdering.

  Andere misdaden resulteren mogelijk in een tijdelijke verwijdering van 14 jaar (bijvoorbeeld bij inbraak of diefstal) of 7 jaar (bijvoorbeeld bij fraude of schade aanbrengen aan een eigendom), met ingang van de datum van de veroordeling.

  Bij ernstige misdaden kunnen we gebruikers voor een langere periode of zelfs definitief verwijderen (bijvoorbeeld bij moord, terrorisme, verkrachting of kindermisbruik).

  Leidt een antecedentenonderzoek tot vertraging voor gasten die een accommodatie willen reserveren?

  Bij sommige lastminutereserveringen kan een antecedentenonderzoek voor vertraging zorgen, bijvoorbeeld wanneer er binnen 48 uur voor de laatst mogelijke aankomsttijd wordt gereserveerd en de gast een strafblad heeft voor een misdrijf dat niet in strijd is met onze voorwaarden. In dat geval zetten we de reservering in de wacht en doen we aanvullend onderzoek. Nadat die procedure is voltooid, laten we de gast weten of de reservering gemaakt kan worden.

  Gasten krijgen ook de mogelijkheid om niet op deze bevestiging te wachten en de reservering gratis te annuleren, zolang ze dat maar doen voordat de reservering per e-mail is bevestigd.

  Kan een gebruikersaccount dat vanwege een strafrechtelijk verleden is verwijderd, opnieuw geactiveerd worden?

  Ja. We zijn ons ervan bewust dat allerlei verschillende omstandigheden tot een strafblad kunnen leiden. Als bedrijf willen we graag dat iedereen zich thuisvoelt. Dat betekent dat mensen met een strafblad mogen laten zien dat het ze gelukt is terug te keren in de maatschappij. Tegelijkertijd stellen we alles in het werk om de veiligheid van de hele Airbnb-community te garanderen.

  We bepalen aan de hand van een strenge, op feiten gebaseerde methode of een account opnieuw geactiveerd kan worden als iemand een strafblad heeft. Normaal gesproken zou dit betekenen dat die persoon geen toegang meer krijgt tot het account.

  Kunnen alle gebruikers die vanwege hun strafblad zijn verwijderd bezwaar maken?

  Bij sommige delicten wordt een account niet hersteld vanwege het risico dat het delict met zich meebrengt. Het gaat hierbij onder meer om de volgende soorten delicten:

  • seksueel geweld en seksuele uitbuiting
  • mensenhandel
  • haatmisdrijven
  • terrorisme

  Hoe kunnen mensen die van Airbnb zijn verwijderd hiertegen bezwaar maken?

  Airbnb heeft een gespecialiseerd team dat beoordeelt of een account in aanmerking komt voor herstel. Als een account wegens een antecedentenonderzoek wordt verwijderd, kan de accounthouder daartegen bezwaar maken door rechtstreeks op dat bericht te reageren, op de link te klikken die ze te zien krijgen wanneer ze proberen in te loggen of rechtstreeks contact op te nemen met de klantenservice.

  Op basis waarvan beoordelen jullie of een account opnieuw geactiveerd wordt en hoe is Airbnb tot die criteria gekomen?

  De belangrijkste criteria voor het eventueel opnieuw activeren van het account zijn de leeftijd van de gebruiker op het moment van de veroordeling, het aantal eerdere veroordelingen en hoelang de laatste veroordeling geleden is. We kijken ook naar andere factoren die het risico op toekomstig crimineel gedrag verlagen, zoals werk, huisvesting, opleiding of deelname aan therapie.

  We hebben deze criteria na uitvoerig onderzoek opgesteld. Zo hebben we onderzoeken naar de kans op terugval bekeken en literatuur bestudeerd over factoren die verband houden met een verlaagd risico, allemaal met het oogmerk om elk afzonderlijk geval genuanceerd te kunnen beoordelen.

  Welke veiligheidstips moet ik volgen in de interactie met een host of gast?

  • Leer je host of gast alvast voor het bevestigen van de reservering kennen, nog voordat hun reis begint. We helpen je hier op verschillende manieren mee, zoals met recensies van andere leden, geverifieerde legitimatie of een andere identificatieprocedure, reserveringsvoorwaarden die hosts zelf kunnen instellen, en een tool waarmee je berichten kunt uitwisselen zonder je echte e-mailadres te gebruiken voor extra privacy en beveiliging van je accountgegevens.
  • Bescherm jezelf door alleen via het beveiligde betaalplatform van Airbnb te betalen en door voorzichtig om te gaan met je financiële gegevens, waaronder je burgerservicenummer of andere fiscale identificatienummers, je geboortedatum, je creditcard- en bankrekeningnummers en door de overheid uitgegeven legitimatiebewijzen.
  • Wees voorzichtig met het delen van persoonlijke gegevens zoals je e-mailadres, je telefoonnummer, je adres en waar je werkt. Gebruik altijd het berichtensysteem van Airbnb.
  • Blijf bij de les en doe geen dingen die je vermogen om een oordeel te vormen vertroebelen.
  • Zoek bij twijfel online of in openbare overheidsdatabanken (zoals de Amerikaanse zedendelinquentenregisters) naar de namen van mensen met wie je offline in contact komt.
  • Maak bij ons melding van gebruikers die onze Gebruiksvoorwaarden overtreden. Voorbeelden van gebruikers die onze Gebruiksvoorwaarden schenden:
   • gebruikers die je vragen om buiten het betaalplatform van Airbnb om geld over te maken
   • gebruikers die intimiderende of aanstootgevende berichten sturen
   • gebruikers die online of in een accommodatie ongepast gedrag vertonen
   • frauduleuze registratie, gebruikersprofielen of advertenties
   • gebruikers die op een andere manier voor een veiligheidsrisico zorgen
  • Deel je reis- of verhuurplannen met een vriend of familielid.
  • Zorg dat je de contactgegevens van de dichtstbijzijnde hulpdiensten van je accommodatie altijd bij de hand hebt.
  Heb je de hulp gekregen die je nodig had?